הושקה התוכנית הלאומית למגוון הביולוגי

הושקה התוכנית הלאומית למגוון הביולוגי

המגוון הביולוגי הוא מכלול היצורים עלי אדמות על שלל הצורות, הכמויות והתפקידים, המעניקים שירותים חיוניים לאדם, כמו אספקת מזון, אוויר ראוי לנשימה, מי שתייה והשקיה ואקלים נאותה שתכונותיו תואמות את צורכי האדם.

התוכנית הלאומית למגוון הביולוגי הוצגה לאחרונה על ידי המשרד להגנת הסביבה, בעקבות הכרזת שנת 2010 כשנת המגוון הביולוגי העולמית על-ידי האו"ם. עיקר התוכנית - קידום תוכנית פעולה לשמירה על המגוון הביולוגי, כך שיוכל להמשיך לתפקד באספקת שירותים התורמים לרווחת האדם ומבטיחים את עצם קיומו.

המגוון הביולוגי הוא מכלול היצורים עלי אדמות על שלל הצורות, הכמויות והתפקידים, המעניקים שירותים חיוניים לאדם, כמו אספקת מזון, אוויר ראוי לנשימה, מי שתייה והשקיה ואקלים נאותה שתכונותיו תואמות את צורכי האדם.

התוכנית הלאומית מציעה שורה של צעדים להגנה ושמירה על המגוון הביולוגי, בין היתר:
הטמעה בתכנון - התייחסות בתהליכי התכנון לצורכי המגוון הביולוגי המאפשרים אספקת שירותיו.
איתור ומעקב - תכניות ניטור של שינויים במגוון הביולוגי ובאספקת שרותיו המאפשרות התחקות אחר הגורמים לשינויים אלה ואחר תוצאותיהם.

שינויי חקיקה, ובהם גם תמריצים כלכליים לפעילות שמירה של המגוון הביולוגי.
העלאת המודעות לחשיבותו של המגוון הביולוגי לכל אחד ואחד מאזרחי ישראל, כולל נבחרי הציבור ומשרדי הממשלה.

מעורבות בזירה הבינלאומית בתחומי הידע על תפקודיו של המגוון הביולוגי ודרכי שמירתו, לצורך העמדת ישראל בחזית המדינות הדואגות לשמירה על המגוון הביולוגי.

השר להגנת הסביבה גלעד ארדן: "פיתוח לא מבוקר בישראל גורם לפגיעה במגוון הביולוגי ולנזקים שתיקונם קשה ולעיתים בלתי אפשרי ויש להם השפעה על איכות חייו ורווחתו של הציבור בישראל. לשם כך, גם אנחנו, בדומה לעולם כולו, נערכים לשמירה על מגוון זה באמצעות שורה של המלצות המאוגדות בתוכנית הלאומית שמבהירות כיצד עלינו להתנהל בצורה חכמה יותר לנוכח איומים אלו".

ראש אגף שמירת סביבה וטבע בחברה להגנת הטבע, ניר פפאי, ציין כי האיום העיקרי על המגוון הביולוגי הוא הפיכת שטחים פתוחים לשטחים מבונים, חקלאיים ותשתיות. "רק מדיניות של עיבוי יישובים קיימים במקום הקמת חדשים ושמירה על עקרונות תכנון מושכל ויעיל תמנע את המשך התהליך המסוכן של פגיעה במגוון הביולוגי".










פי.סי.חץ