המסלול הירוק

המסלול הירוק

כיצד ניתן לזרז מועד בחינת בקשות לפטנטים "ירוקים"?

עו"ד אייל שילון ועמית צוקרשטיין
יש לך בקשת פטנט בתחום "ירוק"? דע שאתה יכול לזרז את בחינתה ולחסוך שנות המתנה רבות. מספר רשויות פטנטים בעולם מצטרפות למהפכת האנרגיה הירוקה ומפעילות מסלול מהיר לבחינת "פטנטים ירוקים".

מאמצים גלובליים לשמירה על כדור הארץ הובילו מספר רשויות פטנטים בעולם לעודד המצאות ירוקות ועידוד המחקר בתחום. כידוע, למדינות יש אמצעים מוגבלים שבאמצעותן היא יכולה לעודד חדשנות ושיטת הפטנטים היא אחת השיטות העיקריות לעידוד שכזה.

המסלולים המהירים מאפשרים לצאת מתור ההמתנה לבחינה ולהגיע באופן מיידי או לכל הפחות להיכנס לתור מהיר יותר.

יתרונות זירוז הבחינה ברורים – במקום להמתין תקופות ארוכות עד לתחילת הבחינה בפועל מגיעים בתוך זמן יחסית קצר להליך הבחינה ובתקווה, לרישומו של הפטנט. עניין זה מקל על מסחורה של ההמצאה וגריפת הרווחים הצפויים. מצד שני, לזירוז הבחינה חסרון מסוים, שכן הקדמת הבחינה משמעה הקדמת ההוצאות הכספיות הכרוכות בהליך הבחינה והרישום.

בארה"ב מופעל פיילוט שימשך לפחות עד דצמבר 2010 המאפשר ל- 3,000 בקשות פטנטים להיבחן מוקדם יותר. על הבקשות להיות באחד מהתחומים אשר הוגדרו "ירוקים" ע"י משרד הפטנטים האמריקאי (שיפור איכות הסביבה, שימור אנרגיה, פיתוח אנרגיות מתחדשות וצמצום פליטת גזי חממה).
ההשתתפות בפיילוט אינה אוטומטית, כלומר לא די בכך שבקשת הפטנט היא בתחומים הנ"ל, על בעל הבקשה להגיש בקשה מיוחדת לבחינה מוקדמת. כמו כן, ישנן מגבלות שאינן מאפשרות לכל בקשה ירוקה להשתתף בפיילוט, לדוגמא על הבקשה להיות בקשה מלאה, להכיל מספר מקסימאלי מסוים של תביעות ותנאים נוספים.

באנגליה מופעלת תוכנית בשם "המסלול הירוק" לזירוז בחינה של פטנטים שלהמצאה הגלומה בהם יש "יתרון לסביבה". כדי להצטרף לתוכנית על המבקש להגיש בקשה בה הוא מסביר מדוע בקשתו מתאימה.

באוסטרליה יכול מבקש הבקשה להגיש בקשה בכתב המסבירה כיצד המצאתו מקדמת את איכות הסביבה. במידה ובקשת הזירוז מתקבלת, בתוך כחודשיים תחל בחינת הבקשה.

ביפן גם כן יש להגיש בקשה בכתב המציינת לא רק את הסיבות שבגינן המבקש טוען שבקשתו ירוקה אלא גם השוואה של הידע הקיים בתחום ההמצאה, תנאי המקשה על קבלה לתוכנית. נתון מעניין שאמנם אינו קשור ישירות לנושא מאמר זה, הוא שמבקשים מיפן היו אחראיים ל-40.8% מהפטנטים הירוקים בין השנים 1998-2003; למקום השני הגיעו המבקשים האמריקאיים עם 12.8% ובמקום השלישי האנגלים עם 12.7%.

אולם, התוכנית המהירה ביותר מופעלת בדרום קוריאה ולה השם המתאים "super speed". רשות הפטנטים הדרום קוריאנית מתחייבת לתוצאות בחינה בתוך חודש אחד. בצירוף השתתפותה של דרום קוריאה באמנות ה- Patent Prosecution Highway נראה שניתן להגיע כעת לתוצאות מרשימות ביותר ביחס למהירות רישום פטנטים ירוקים בדרום קוריאה.

וכן, גם אצלנו בארץ, מופעלת תוכנית דומה. ניתן להגיש לרשות הפטנטים בקשה בכתב המסבירה כיצד ההמצאה מקדמת את איכות הסביבה. בקשה המתקבלת לתוכנית תיבחן בתוך 3 חודשים. הנושאים המזכים בזירוז הבחינה בישראל הינם: סיוע לשיפור איכות הסביבה, עיכוב הגורמים להתחממות כדור הארץ, הפחתת זיהום אוויר או מים, חקלאות בלתי מזהמת וכדומה.

הכותבים שותפים במשרד עורכי פטנטים "שילון צוקרשטיין ושות'" בטל': 03-7585777  אתר: www.israelip.co.il  דוא"ל:info@israelip.co.il


פי.סי.חץ