החיסכון משתלם

החיסכון משתלם

חיסכון במים הוא לא רק צו השעה אלא חובה סביבתית הכלולה אף במאבק הגלובלי בהתחממות כדור הארץ.

אילן כץ

רשות המים "עברה מאדום לשחור" ותוריד הקיץ את מפלס הכנרת בעוד כשני מטרים (214.87 מ' מתחת לפני הים). החלטה זו אינה מונעת מחישובי כדאיות, איכות מים או איזון אקולוגי בכינרת, אלא ממחסור חמור במים, ושאיבה עד לגבול היכולת של מתקן ספיר. גם מצב האקוויפרים דומה למצב הכנרת, אם לא חמור יותר, אך שם לציבור אין בקרה על המפלסים.
משבר המים בארץ הוא תהליך מתמשך בעקבות 4 שנות בצורת ופיתוח איטי של משאבי מים חליפיים. החודש החלה רשות המים בצעדי החירום שונים, העיקרי ביניהם הוא הרחבת התפוקה של מתקני התפלת מי הים. המפעלים באשקלון ובפלמחים מספקים כיום 138 מליון מ"ק מי ים מותפלים לשנה, ומתקן נוסף בחדרה יספק 100 מליון מ"ק נוספים בשנה הבאה. עד שנת 2020 תגיע תפוקת מתקני התפלת מי הים ל- 750 מליון מ"ק לשנה, יותר מחצי מצריכת המים השפירים בארץ.

 הקטנת הביקוש
חסכון המים בחקלאות מורכב משני גורמים עיקריים: קיצוץ בהקצאות והמרת מים שפירים בקולחים. בארץ מושבים כ- 70% ממי הביוב העירוני להשקיה. כ- 355 מליון מ"ק קולחים משמשים להשקיה חקלאית, ובמסגרת החסכון במים מוגבר השימוש בקולחים ויעד ההשבה לשנת 2020 הוא 600 מליון מ"ק.
צעדים נוספים כוללים שיקום מאגרי מי תהום וביצעו קידוחים חדשים.
מעבר לצעדים להגדלת היצע המים אנו נדרשים להקטין את הביקוש. רשות המים קוראת לחסכון במים, תוך העלאת מחיר המים וקיצוץ בהקצאות (בעיקר לחקלאות, וגינון ציבורי) וברשות המים מדברים על האפשרות שבשנת 2009 נגיע גם לייבוש גינות. ברמת הפרט רשות המים הציבה יעד להורדת הצריכה לנפש ל- 110 מ"ק לנפש לשנה, ופועלת לעידוד הציבור לחסכון מים.


מחיר המים ועלותם
מחיר המים מבוסס על מחיר הפקתם והולכתם והתעריף עולה עם השנים ובכלל זה משקף לאחרונה גם את העלות הגבוהה יחסית של ההתפלה וכן אגרת שיקום לתשתיות המים. גם אם לכאורה מי כנרת או מים קידוחים נראים זולים ביחס למים מותפלים, סיכום עלות השאיבה, עלות מתקן הסינון החדש של המוביל הארצי ועלות הולכת המים לדרום מישור החוף מגיעה לכ- 40 סנט למ"ק, שאינו נמוך בהרבה מעלות ההתפלה כ- 50 סנט למ"ק.
למרות זאת המחיר לצרכן אינו משקף את העלות האמיתית של המים ובכלל זה עלויות עקיפות כגון שיקום מאגרי מי תהום, או מחיר המים מהיותם משאב במחסור. עלויות אלו והצורך בחסכון מביאים בין השאר להעלאת תעריפי המים לצורך השפעה על גמישות הביקוש למים.
עלות המים השפירים לתעשייה עלתה מאז נובמבר 2007 בכ- 33% ועומדת כיום על 3.08 ש"ח למ"ק. בדומה עלתה גם עלות המים לתעשיית המלונאות ותגיע באוקטובר 2008 ל- 4.07 ש"ח למ"ק.  

עם העלייה במחיר המים והדרישה לחסכון שוקלת רשות המים גם מתן הטבות לגופים שיבצעו פעולות לייעול השימוש במים. הטבות אלו יכולות להגיע ל- 25% מעלות פעולות כדוגמת שידרוג מערכות גינון ציבורי, הסבת השקיה ממים שפירים לקולחים, ושידרוג איכות קולחים. בתחום המלונאות תתאפשר אף הפחתת תעריף המים לתעריף תעשיה בתמורה לחסכון מים בפועל.


חסכון במים
למרות העלייה בתעריפים, מים מהווים עדיין את אחת התשומות הזולות בתעשייה. לאורך השנים שיקולי חסכון המים היו שוליים ולכן קיים כר נרחב לחסכון מים. הצלחות בתחום חסכון המים חדרו דרך אמצעי חקיקה ודוגמה לכך הם מכלי ההדחה הדו כמותיים החוסכים כיום עד 60% מכמות המים להדחה. אך מעבר לכך, ביצוע פעולות לחסכון המים אינו מחייב בהכרח השקעות רבות והתהליך צפוי לתרום להתייעלות תפעולית ולחסכון כספי.
חברת "מי קשת" פועלת לביצוע תוכנית חסכון במים המבוססת על מודעות, בקרה ואמצעים טכנולוגיים. השלב הראשון לייעול השימוש במים הוא הכוונה ניהולית. הצבת חסכון מים כיעד ארגוני והגברת המודעות תמנע בזבוז מים ותאפשר זיהוי נקודות כשל במערכת. השלב השני בתהליך הוא הבקרה. דיווח צריכת המים ע"פ צרכני שונים מאפשר זיהוי אופייני צריכה והשוואה לצריכה נורמלית של צרכנים דומים. לאחר ניתוח צריכת המים מאפשר מתוכננים צעדי ההתייעלות, הכוללים מגוון אמצעים: הדרכה, שינוי דפוסי שימוש במים, התקנת אביזרים חוסכי מים, ואף מחזור מים.
נכסים בעלי שימוש נרחב במים כדוגמת מלונות קוראים לחסכון במים, ופרויקטים מסוג זה הניבו תוצאות מרשימות ברחבי העולם הן מההיבט הסביבתי, והן מההיבט הכלכלי. צריכת המים במלון משתנה בין 350 למעל 900 ליטר לחדר ליום. צריכת המים השנתית הממוצעת היא כ- 200 מטר מעוקב לחדר, ועבור מלון של 500 חדרים עלות המים היא כ- 650,000 ש"ח לשנה, (ע"פ תעריף של 4.07 ש"ח לקוב מים בתוספת אגרת ביוב). חסכון של 30% מעלות זו אפשרי להשגה באמצעות ביצוע תוכנית התייעלות וחסכון מים. החסכון שיושג יתורגם לרווח כלכלי למלון וכן יעמוד בדרישות רשות המים להפחתת הצריכה במים.
צעדי חסכון במים מותאמים ע"י "מי קשת" לאופי הנכס. בתעשייה, מסחר ומלונות עירוניים יבוצעו בעיקר פעילויות של הדרכה, בקרת ספיקות ולחצים וכן תיבחן האפשרות למחזור זרמי מים מוגדרים. בבניה חדשה של מלונאות ומגורים מאפשרת מחזור מים למטרת גינון או הדחת אסלות. שימוש במים אפורים להדחת אסלות יביא לחסכון המשמעותי ביותר במים, ללא תלות בגודל הגינון ובשינויי הצריכה בהתאם לעונות השנה.
חסכון מים הינו חובה סביבתית הכלולה אף במאבק הגלובלי בהתחממות כדור הארץ. מעבר לכך, חסכון במים אצל צרכנים גדולים הינו צעד של התייעלות תפעולית המביא לשיפור ברווחיות ותואם למגמות של בניה ירוקה ותיירות ירוקה המקנות ערך תדמיתי ושיווקי.

*הכותב הוא מנכ"ל "מי קשת" העוסקת בחסכון ומחזור מים - www.water-arc.com .
 


פי.סי.חץ