עוד תחנת כוח בגז טבעי

עוד תחנת כוח בגז טבעי

נבחנת התוכנית להקמת תחנת כח בגז טבעי של חברת "דליה אנרגיות" (תת"ל 29א')

 
הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) במשרד הפנים, בראשות מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, אדריכל שמאי אסיף, החליטה להעביר להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור את התכנית להקמת תחנת כח בגז טבעי של חברת "דליה אנרגיות" (תת"ל 29א').
 
התחנה המוצעת הינה תחנת כח פרטית שתוסק בגז טבעי ותוקם בשני שלבים כ-435 מגה ואט כל אחד (סה"כ כ-870 מגהואט). כל אחד מהשלבים יהיה בטכנולוגיה של מחזור משולב, שבו גזי הפליטה היוצאים מטורבינת הגז מנוצלים להפקת תוספת של כ-50% לייצור החשמל, ללא שריפת דלק נוספת. יחידות הייצור במחזור משולב (מחז"מ) מצטיינות בנצילות גבוהה של כ-58%.

דליה אנרגיות כח הינה חברה פרטית שהוקמה ביולי 2005 ע"י משק אנרגיה, חברת חירם אפסילון וקרן תשתיות ישראל (
IIF), במטרה להקים תחנת כוח המונעת בגז טבעי.
 
בדצמבר 2009 דיווחה דליה יחד עם שותפות תמר על חתימה על מסמך כוונות למכירת גז טבעי לדליה אנרגיות בהיקף משוער של מיליארד דולר. מדובר בהסכם למכירת 5.6 מיליארד מ"ק (BCM) גז טבעי למשך 17 שנה. אספקת הגז לתחנה היתה אמורה להתחיל במחצית השנייה של 2013, אך מועד זה מוטל לפי שעה בספק עקב העיכובים באישור תחנת הקליטה.

לאחר בחינת מספר חלופות, בעצה אחת עם הוועדה לתשתיות לאומיות, נמצא כי האזור המתאים ביותר להקמת תחנת הכח הינו באזור תל צפית, בצמידות דופן לתחנת הכוח והמיתוג "צפית" של חברת החשמל, כ- 2 ק"מ מדרום לקיבוץ כפר מנחם שבתחום המועצה האזורית יואב. אתר זה נבחר בשל צמידותו לתחנת כח קיימת וקרבתו למערכות ההולכה הקיימות של חשמל וגז.

התכנית של הוועדה לתשתיות לאומיות לוותה בהכנת תסקיר השפעה לסביבה שבדק שורה רחבה של היבטים סביבתיים של התחנה: איכות אוויר, רעש, סיכונים, אקולוגיה, חזות, נוף, קרינה ונושאים סביבתיים נוספים. ממצאי התסקיר, שנבדקו ואושרו על ידי צוות הות"ל, מלמדים כי תחנת הכוח במיקומה הנוכחי תשתלב בסביבה ולא תביא לחריגות בתקני איכות אויר ורעש.

הועדה שמעה הסתייגויות ראשוניות שהוצגו על ידי ראש המועצה האזורית יואב והתושבים, והציגה בהחלטתה כלים להבטחת ניטור רציף, ושיקום דרך הגישה לתחנה עם סיום העבודות. עתה תועבר התוכנית להערות הועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.
 


פי.סי.חץ