מחזירי אור

מחזירי אור

כיצד לחסוך 1.7 מיליארד שקל בשנה בהחלפת נורות ליבון רגילות בנורות CFL?

דורון שטיין

לקראת הכנס השנתי "התייעלות אנרגטית 2010 - מנוע צמיחה למשק הישראלי" שיערך לאחרונה על ידי BDO – זיו האפט בשת"פ המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, ערכו כלכלני BDO חישוב רב ערך על החיסכון הפוטנציאלי למשקי הבית ולמדינה מהחלפת מנורות הליבון הרגילות, המבזבזת אנרגיה רבה שרובה בכלל נפלטת לסביבה בצורת חום, לנורות CFL.

לפי החישוב שערכו יוסי ישראל ודורון ארמי מ-BDO, אפקט החיסכון הכספי למשק בית, המשתמש במספר נורות בבית, נאמד במאות שקלים בשנה וברמה הלאומית מדובר גם על חיסכון עצום בשימוש באנרגיה ובפליטת גזי חממה – אז לפני שה"אחרון מכבה את האור", אולי פשוט צריך להחליף אותו...

התמודדות עם מצוקת מקורות אנרגיה והשפעות שינוי האקלים כרוכה באימוץ תפיסת עולם כוללת של התייעלות אנרגטית. הניסיון העולמי גם מלמד כי קיים פוטנציאל עסקי ריווחי בייעול והפחתת היקפי צריכת האנרגיה – מדובר על משנה סדורה הדורשת חשיבה, יוזמה מערכתית, תמריצים, חדשנות, יציאה מהקופסה וגם בקרת ביצועים – עם זאת המהלך צריך ויכול להתחיל כבר עכשיו ובכל בית ובית - אין צורך להמתין לרגולטור. צריך פשוט ללכת לחנות מוצרי החשמל הקרובה – זוהי 'תוכנית חיסכון' עם תשואה מובטחת. אז כמה המדינה יכולה לחסוך? כמה יכול כל אחד מאיתנו להרוויח בכסף ואיכות חיים? תדליקו אור וקראו את הסיכומים הבאים.

המלצה: רצוי לקרוא מאמר זה תחת נורת CFL.

עובדות והנחות החישוב:

- תעריף קוט"ש 47.93 אגורות.

- מנורת ליבון קלאסית הנמצאת בשימוש הנפוץ ביותר צורכת כ-w100. רוב האנרגיה, כ-90%-95%, הופכת לאנרגיית חום ולא לאנרגיית אור. בנוסף, פעולת הנורה גורמת לפליטת CO2 לאטמוספרה. נורות CFL באותה עוצמת תאורה צורכת רק w20 (חיסכון של כ-80%).

שעות עבודה - החישובים נערכו לפי אומדן כי פעולת נורת ליבון אחת מסתכמת בכ-1,000 שעות עבודה – תחת הנחה שנורה דולקת כ-3 שעות ביום, צריך להחליפה פעם בשנה. מנגד, מחירה של מנורת CFL גבוה יותר אך אומדן זמן העבודה שלה מסתכם בכ-12,000 שעות, כך שבהנחה שהיא דולקת 3 שעות ביום, יש להחליפה רק פעם ב-11 שנים.

הוצאות נוספות – בשל העובדה כי נורת ליבון פולטת כ-90%-95% מתוך האנרגיה המושקעת בה כחום, ניתן לומר כי היא למעשה פועלת כתנור חשמלי קטן. אם נרצה לשמור על טמפרטורת החדר ללא שינוי בעת השימוש במנורת הליבון יש להשקיע למעשה כמות אנרגיה כפולה (מההפעלה עצמה) לצורך הארה וקירור (להערכת מומחים בתחום, על כל וואט שיופנה להדלקתה נידרש וואט אחד לקירור ונטרול החום המופץ מהמנורה).
המשמעות צריכת אנרגיה נוספת!

סיכום - עלות הכוללת לנורות ליבון: 1,186 שקל; לעומת עלות של 135 שקל בנורת CFL. מדובר על חיסכון ישיר של 1,071 שקל.
בהנחה כי בבית ממוצע יש כ 10 נורות - בית ממוצע יחסוך כ-980 שקל בשנה!
לפי נתוני הלמ"ס בישראל, נכון ל-2008, בישראל 2.1 מיליון משקי בית – החיסכון הצפוי רק מהחלפת נורות הקיימות במשקי הבית כ-2 מיליארד שקל בשנה. גם אם 20% ממשקי הבית כבר עברו לנורות CFL, פוטנציאל החיסכון ב 80% ממשקי הבית הנותרים יגיע לכ- 1.5 מיליארד שקל בשנה. אולם יש לקחת בחשבון כי החיסכון אינו רק בעלות הצריכה הישירה – מה עם ההשפעה על איכות הסביבה?

אם המעבר לשימוש בנורות CFL חוסך בצריכת חשמל – אזי תקטן פליטת גזי החממה.
-בהשוואה בין שימוש בקוט"ש לתאורה, כל חיסכון בקוט"ש יביא לחיסכון של כ-750 גרם CO2. בהתאם לכך, חיסכון שנתי לבית - 2,000 קוט"ש. חיסכון שנתי למשק - 3.2 מיליארד קוט"ש. בתמחור טון CO2 ב-75 שקל (לפי תעריף של 15 יורו לטון, ולפי שער של 5 שקל ליורו), החיסכון השנתי למשק בפליטת גזי חממה עומד על כ-200 מיליון ש"ח.

חישוב סך החיסכון - לסיכום, החיסכון במעבר לנורות CFL בצריכת חשמל וחיסכון עקיף במניעת פליטת CO2 המסתכמים לכ-1.7 מיליארד שקל. לסיום ולפני שאתם מכבים את האור, תחשבו גם על זה: 7 שנות חיסכון (היוון תזרים החיסכון, במחירי שנת 2008) שקולות לעלות הקמת תחנת כוח פחמית חדשה.

הכותב הנו שותף, מנהל תחום קלינטק ב-BDO -זיו האפט


פי.סי.חץ