מכירת נורות ליבון והלוגן לא חסכוניות תאסר בקרוב

מכירת נורות ליבון והלוגן לא חסכוניות תאסר בקרוב

שר התשתיות הלאומיות, עוזי לנדאו, הגיש לאחרונה לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת תקנות שמטרתן איסור יבוא, ייצור לשימוש בארץ, מכירה ושיווק נורות חשמליות שאינן עומדות בקריטריונים שנקבעו בתקנות.

שר התשתיות הלאומיות, עוזי לנדאו, הגיש לאחרונה לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת תקנות שמטרתן איסור יבוא, ייצור לשימוש בארץ, מכירה ושיווק נורות חשמליות שאינן עומדות בקריטריונים שנקבעו בתקנות. התקנות ייאסרו יבוא נורות ליבון והלוגן שהספקן עולה על 60 ואט אלא אם כן הן עומדות במדדי אילוץ מספריים ליעילותן.

כמו כן קובעות התקנות קריטריונים של יעילות מינימאלית, ללא קשר להספק הנורה, עבור נורות פלורסנטיות. התקנות ייכנסו לתוקף ארבעה חודשים לאחר פרסומן ברשומות.

תקנות אלו הן חלק ממהלך נרחב של המשרד ליישום התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית, אשר תאפשר את יישום החלטת ממשלת ישראל אשר קבעה יעדים ברורים, במטרה להגיע לצמצום של 20% בצריכת החשמל עד שנת 2020.

התוכנית מבוססת על ניתוח טכנולוגי וכלכלי מעמיק של פוטנציאל החיסכון הריאלי ויישומו בכל מגזר במשק. בנוסף, מוצעים בתוכנית הפעולות והאמצעים הנדרשים להשגת חיסכון זה. תחילת הביצוע המעשי של תכנית ההתייעלות במשק, אשר הוכנה על ידי משרד התשתיות, והוצגה על ידי שר הלאומיות בחודש יולי 2010, מותנית בהשלמת הליכי חקיקה ותקצוב המצויים מזה זמן במשרדי המשפטים והאוצר.

"אישור התקנות יביא לחסכון בשימוש בחשמל בקרב הצרכנים ולתרומה גדולה לסביבה. מדובר בפעולה אחת מתוך סדרה ארוכה של מהלכים אותם נמשיך לבצע, בהתאם לתוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית. יישומה של התוכנית יתרום לשיפור איכות הסביבה, יפחית את צריכת החשמל ולא פחות חשוב – יחסוך לצרכנים מאות שקלים בשנה בחשבונות החשמל", השר לנדאו.

בימים אלה משלים במשרד התשתיות הלאומיות הכנת תקנות נוספות אשר יביאו להפחתת צריכת החשמל במכשירים ביתיים, בין התקנות המתוכננות תקנות הנוגעות ליעילות האנרגטית של מכשירי טלוויזיה ולצריכת החשמל במצב ה"סטנד בי" של מכשירי חשמל שונים.


פי.סי.חץ