מונתה ועדת מומחים לגיבוש תכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר

מונתה ועדת מומחים לגיבוש תכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר

מיפוי מצב איכות האוויר יתבסס על ניטור ברחבי המדינה, מחקרים אקדמאיים מהשנים האחרונות בנושא מקורות הזיהום, מאפייניו, מרכיביו והשפעותיו, ועל ידע קיים של המומחים בתחום.

בהתאם לחוק אוויר נקי, יציג המשרד להגנת הסביבה תכנית לאומית רב שנתית לשנים 2012-2020 שמטרתה שיפור איכות האוויר בישראל. התכנית בוחנת את המדיניות הקיימת בתחום מניעת זיהום אוויר מתחבורה, תעשייה, משק האנרגיה ומשקי הבית, אל מול תקני היעד והסביבה וקובעת מדיניות עתידית לצמצום זיהום האוויר ממקורות אלה.

מיפוי מצב איכות האוויר יתבסס על ניטור ברחבי המדינה, מחקרים אקדמאיים מהשנים האחרונות בנושא מקורות הזיהום, מאפייניו, מרכיביו והשפעותיו, ועל ידע קיים של המומחים בתחום. ידע זה ישמש גם להשלמת פערי מידע, במקומות ובנושאים בהם יידרש.

לשם כך, מונתה ועדת המומחים הציבורית, שחבריה הם החוקרים המובילים בתחום איכות האוויר ובריאות הציבור בישראל. הועדה, תנתח את מגמות הניטור ואת ממצאי המחקרים בתחום ליצירת מיפוי של איכות האוויר, איתור מוקדי הזיהום, זיהוי המזהמים הבעייתיים, אזורי שיא לחשיפת אוכלוסיה והגדרת הבעיות המרכזיות להן תידרש התכנית הלאומית להתייחס.

החלק הראשון של עבודת הועדה שיעסוק במיפוי מצב איכות האוויר וזיהוי מקורות הזיהום, צפוי להימשך כ–4 חודשים ולהיות מוצג לשר בינואר 2011. על בסיס המיפוי תיבנה התוכנית הלאומית שתובא לאישור הממשלה.

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "לראשונה בכירי המומחים בארץ יגבשו בסיס מידע עדכני ואמין שעל בסיסו נבנה את התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר בישראל. לצד הליכי הפיתוח המואצים במשק חובה עלינו לפעול ולוודא כי הפגיעה בסביבה ובבריאות הציבור היא מינימאלית".

חברי הועדה הנם המומחים הבולטים בארץ בתחום זיהום האוויר ובנושא השפעותיו על בריאות הציבור. מרבית החברים מהאקדמיה וביצעו מחקרים רבים בנושאי מקורות הזיהום, מאפייניו, הסעתו והשפעותיו על האוכלוסייה.

החברים הם: פרופ' מנחם לוריא (יו"ר), פרופ' פנחס אלפרט, פרופ' יגאל אראל, ד"ר דוד ברודאי, ד"ר מיקי הרן, ד"ר מיכאל גרבר, ד"ר אילן סתר וד"ר נדב דוידוביץ'.


פי.סי.חץ