מענקים יוענקו לחברות שיחליפו את מערכות המיזוג והקירור

מענקים יוענקו לחברות שיחליפו את מערכות המיזוג והקירור

"המגזר התעשייתי הוא בין צרכני החשמל הגדולים ביותר במשק. משמעות הדבר היא, שמשם גם יכול לבוא החיסכון הגדול ביותר, זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים ויותר", אמר שר התשתיות עוזי לנדאו.

בתחילת החודש פרסם המשרד לתשתיות לאומיות מכרז לפרויקטים להתייעלות אנרגטית במגזר התעשייתי. היקף המענקים הכולל צפוי להגיע לכ-1.5 מיליון שקל, בהתאם לסוג הטכנולוגיה, והוא נע בטווח שבין 20% ל- 30% מעלות הפרויקט ועד לתקרה של 350 אלף ש'.  

מדובר בהחלפת יחידת קירור מים קיימת בעלת תפוקה של 50 טון קירור ויותר ביחידת קירור מים חדשה המופעלת בעיבוי אוויר בתפוקה זהה, החלפת מדחס אוויר דחוס בהספק של 50 קו"טש ויותר במדחס אוויר דחוס עם מערכת לויסות מהירות, הגברת ניצול אנרגיה חשמלית ע"י שילוב מערכת לניצול חום שיורי במערכת מיזוג אוויר או במערכת אוויר דחוס לייצור מים חמים ברת ניצול, הסטת עומסים משעות הפסגה לשעות השפל ע"י שילוב מערכת לאגירת אנרגיה תרמית או אוויר דחוס, שילוב מערכות ניהול אנרגיה מפעלית או מערכתית (מערכת ממוחשבת מבוססת על אלגוריתמים לבקרה), מערכת החלפת חום מהקרקע למטרות קירור או חימום תהליכים או משאבת חום קרקע אוויר או קרקע מים ומערכת לייצור משולב של כוח וחום (קוגנרציה).

כ-150 חברות, שטרם הגישו תוכנית התייעלות אנרגטית כמתחייב בתקנות החדשות, קיבלו לאחרונה מכתבי התראה מהאגף לניהול משאבי תשתית במשרד התשתיות הלאומיות. כזכור, התקנות החדשות מחייבות חברות וארגונים להגיש עד סוף נובמבר תוכנית להתייעלות הקנס עבור אי הגשת תוכנית נקבע על 25 אלף שקל ולפני כשלושה חודשים הטיל משרד התשתיות הלאומיות קנסות בהיקף של 600 אלף שקל על 25 גופים שלא עמדו בדרישות.
 
"המגזר התעשייתי הוא בין צרכני החשמל הגדולים ביותר במשק. משמעות הדבר היא, שמשם גם יכול לבוא החיסכון הגדול ביותר, זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים ויותר", אמר שר התשתיות עוזי לנדאו.


פי.סי.חץ