משרד התשתיות והתאחדות הקבלנים נערכים לכניסת הגז הטבעי

משרד התשתיות והתאחדות הקבלנים נערכים לכניסת הגז הטבעי

משרד התשתיות והתאחדות הקבלנים נערכים לכניסת הגז הטבעי משרד התשתיות והתאחדות הקבלנים החלו בהיערכות לקראת כניסה של גז טבעי לשימוש במשק.

 משרד התשתיות והתאחדות הקבלנים נערכים לכניסת הגז הטבעי  משרד התשתיות והתאחדות הקבלנים החלו בהיערכות לקראת כניסה של גז טבעי לשימוש במשק. אנשי אגף התשתיות בהתאחדות הקבלנים נועדו עם נציגי רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות וסיכמו על צעדים ראשונים בעבודה המשותפת. 

שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו: "בכל הקשור לנעשה בתחום הגז הטבעי בישראל, מדובר בלא פחות מאשר מהפכה. אנו עתידים לראות שקצב השימוש בגז בתעשייה ילך ויגבר בהדרגה. השימוש בגז יפחית משמעותית את זיהום האוויר שנגרם על-ידי מפעלים ויוזיל עבורם את עלויות הדלקים. המשרד פועל להקמת תשתיות נרחבות להובלת וחלוקת הגז לשימוש באזורי תעשיה, ובו בזמן, גם להסברת יתרונותיו הרבים, על מנת לעודד את הטמעת השימוש בו בקרב המפעלים בישראל".

לדברי אילן מרדכי, סגן נשיא התאחדות הקבלנים וראש האגף לתשתיות בהתאחדות, "המדינה מעודדת מעבר לגז טבעי בתעשייה ובמגורים ולשם כך נדרשת התגייסות משמעותית של קבלני התשתיות והסמכה ייחודית לעוסקים בתחום". לעניין זה מודיעה רשות הגז הטבעי כי היא פועלת להכשרת והסמכת עוסקים בגז טבעי.  

בהתאחדות מודיעים, כי במסגרת שיתוף הפעולה יובילו מהלך של השתלמויות והדרכות לקבלנים אשר יעסקו בבניית צינורות הגז וינהיגו חובת הסמכה להקמת תשתיות מותאמות למערכות גז טבעי, תכניות ההסמכה יושלמו, על פי התאחדות הקבלנים עד שנת 2014. 

ברשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות מדגישים, כי שינוי מהפכני צפוי למשק האנרגיה הישראלי בשנים הקרובות בו צרכנים תעשייתיים שונים יסבו את מערכותיהם לצריכת גז טבעי, כתחליף לדלקים הקיימים. רשות הגז הטבעי תעמיד לרשות המעוניינים ייעוץ כלכלי אשר יבחן את העלויות הכרוכות בתהליך ההסבה.
 
"אנשי המקצוע שלנו ייערכו ויילמדו  את הנושא לעומק, כדי לסייע למערכת כולה להשלים את המהפכה ולוודא שכבר בתקופה הקרובה תהיה נגישות מלאה לתשתיות הגז הטבעי בכל המדינה", אמר אילן מרדכי.


פי.סי.חץ