השימוש הרב במזגנים השליש את רווחי חברת החשמל

השימוש הרב במזגנים השליש את רווחי חברת החשמל

זינוק זה נבע בעיקר מגידול של 315 מיליון שקל ברכישת סולר להסקת יחידות החירום – לצד גידול של 145 מיליון קל ברכש הפחם.

זינוק של 9.2% בצריכת החשמל בעונת הקיץ האחרונה הביא את חברת החשמל לשלש את הרווח הנקי שרשמה ברבעון השלישי - הנחשב לרבעון החזק של החברה - ל-1.2 מיליארד שקל. הכנסות חברת החשמל ברבעון זינקו ב-17.17% והסתכמו ב-6.3 מיליארד שקל. זאת, בעיקר הודות למזג האוויר השרבי שהוביל לזינוק בצריכת המזגנים והחשמל ברבעון, לעומת קיטון של כ-1.9% ברבעון המקביל אשתקד.

בעקבות כך, זינקה גם עלות רכישת הדלקים של החברה ב-25% והסתכמה ב-3 מיליארד שקל. זינוק זה נבע בעיקר מגידול של 315 מיליון שקל ברכישת סולר להסקת יחידות החירום – לצד גידול של 145 מיליון קל ברכש הפחם.

הוצאות התפעול של החברה עלו ב-670 מיליון שקל והסתכמו ב-4.9 מיליארד שקל, כאשר הרווח התפעולי גדל ב-15.3% והסתכם ב-1.37 מיליארד שקל. מעבר להכנסות מימון של 57 מיליון שקל לעומת הוצאות מימון של 647 מיליון שקל, הביא את החברה לרשום רווח לפני מס של 1.4 מיליארד שקל – הגבוה פי 2.6 מן הרבעון המקביל אשתקד.

יו"ר הדירקטוריון, יפתח רון טל: "אין לטעות בהקשר לתוצאות החיוביות המוצגות בדוחות שכן בעיית התעריף עדיין עומדת בעינה ומונחת כאבן רחיים על צוואר החברה. אני קורא לממשלה לעשות ככל שלעיל ידה לסייע לחברה לשמור על איתנותה הפיננסית".


פי.סי.חץ