חסכון בסטנד ביי

חסכון בסטנד ביי

שר התשתיות הגיש לאישור הכנסת תקנות נוספות לחסכון באנרגיה ביתית ומשרדית

שר התשתיות הלאומיות הגיש לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת תקנות המבטיחות חסכון ויעילות בניצול ובשימוש באנרגיה. התקנות קובעות קריטריונים להספק חשמלי מרבי המותר במכשירי טלוויזיה במצב פעולה ובמכשירים חשמליים הנמצאים במצב המתנה (סטנד ביי). התקנות אוסרות יבוא, ייצור לשימוש בארץ, מכירה ושיווק של מכשירים חשמליים ביתיים ומשרדיים שההספק החשמלי שלהם גבוה מהקבוע בתקנות.

התקנות לגבי מכשירים במצב המתנה, מתייחסות למכשירים חשמליים הפועלים במתח של עד 230 וולט. ייאסר ייבוא, ייצור לשימוש בארץ, מכירה ושיווק מכשירים בייתים בעלי תצוגה אלקטרונית להצגת מצב ההפעלה של המכשיר, שהספקם החשמלי במצב ההמתנה עולה על 2 ואט, ועל יבוא מכשירים שניתן להחזירם לפעולה בשליטה מרחוק, שהספקם עולה על 1 ואט. מדובר על ציוד טכנולוגי כגון מקלטי טלוויזיה וציוד מחשבים ועל מכשירים ביתיים בעלי צג אלקטרוני כגון מכונות כביסה ומכשירי מיקרוגל. התקנות ייכנסו לתוקף ארבעה חודשים לאחר פרסומן ברשומות.  

על פי הערכת המשרד סך כל הפסדי הכוננות (מצב סטנד ביי) של מכשירי חשמל ביתים ושל מכשירים דומים המותקנים במשק, יגיעו בשנת 2020, ללא התקנת התקנות משוערות, לכ-5 מיליארד קוט"ש בשנה. לפי חוקי האיחוד האירופי, העומדים  בבסיס הדרישות שבתקנות הנוכחיות, על ידי ישומן ניתן יהיה להוריד את הפסדי הכוננות בשליש וכך לחסוך בשנת 2020 כ- 1.5 מיליארד קוט"ש בשנה. 

התקנות לגבי מקלטי טלוויזיה אוסרות על יבוא, מכירה, שיווק או ייצור לשימוש בארץ של מקלט טלוויזיה אלא אם ההספק החשמלי שלו אינו עולה על ההספק החשמלי המרבי כמפורט בתקנות. במשרד התשתיות הלאומיות מעריכים כי הצריכה החשמלית השנתית של כלל מקלטי טלוויזיה בארץ עומדת כיום על כ- 1 מיליארד קוט"ש, וללא יישום התקנות צפויה להגיע ל- כ- 2 מיליארד קוט"ש לשנה עד שנת 2020. יישום התקנות צפוי להביא לחסכון בצריכת החשמל של כ- 700 מיליון קוט"ש בשנת 2020. החיסכון הצפוי בשנת 2011 תעמוד על כ- 70 מיליון קוט"ש. התקנות יכנסו לתוקף 60 יום מפרסומן ברשומות.

תקנות אלו הן חלק ממהלך נרחב של משרד התשתיות הלאומיות  ליישום התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית, אשר תאפשר את יישום החלטת ממשלת ישראל אשר קבעה יעדים ברורים, במטרה להגיע לצמצום של 20% בצריכת החשמל עד שנת 2020. התוכנית מבוססת על ניתוח טכנולוגי וכלכלי מעמיק של פוטנציאל החיסכון הריאלי ויישומו בכל מגזר ומגזר במשק. בנוסף, מוצעים בתוכנית הפעולות והאמצעים הנדרשים להשגת חיסכון זה. 
שר התשתיות הלאומיות ד"ר עוזי לנדאו: "בסופו של דבר, התקנות יאפשרו ייבוא של מוצרים חסכניים בחשמל בלבד, וכך, בבואם לרכוש מוצרים חדשים בחנויות, אזרחי ישראל ימצאו רק מוצרים יעילים על המדפים. זהו מהלך שיחסוך לכולנו באופן מוחשי בכיס". השר הוסיף כי: "יישומה המלא של תוכנית ההתייעלות האנרגטית עתיד לחסוך עוד כסף רב לצרכנים ולמשק הישראלי" וחזר והדגיש כי יפעל במלוא כוחו בכדיי להאיץ במשרדי הממשלה בהם מתעכבת התוכנית.


פי.סי.חץ