אושרה הקמת לוחות סולאריים על גגות מבנים

אושרה הקמת לוחות סולאריים על גגות מבנים

התוכנית עוסקת בהסדרת הצבת מתקנים סולאריים בהתאם להחלטת הממשלה להגדיל את ייצור החשמל באנרגיה מתחדשת בהיקף של 10% מצריכת האנרגיה לשנת 2020.

הממשלה אישרה תוכנית להקמת מתקנים סולאריים, שהוכנה על-ידי מנהל התכנון במשרד הפנים.
בהתאם לתוכנית (תמ"א 10/ד 10 ) יוכלו מעתה יזמים ואנשים פרטיים להקים מערכות סולאריות לייצור חשמל על גגות בתים ובשטחים שיועדו לכך, לאחר קבלת היתר מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, או לאחר אישור התוכנית בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, כאשר מדובר בשטח של עד 750 דונם.
מעבר להיקף זה, תידרש תוכנית מתאר ארצית או תוכנית תשתית לאומית.

התוכנית עוסקת בהסדרת הצבת מתקנים סולאריים בהתאם להחלטת הממשלה להגדיל את ייצור החשמל באנרגיה מתחדשת בהיקף של 10% מצריכת האנרגיה לשנת 2020. היא שומרת על האיזון בין הצורך בייצור חשמל באנרגיה סולארית, המצמצמת את זיהום האוויר, לבין השמירה על שטחים פתוחים. הצבת מתקנים מוגבלת לשטחים המיועדים לפיתוח ושטחים פתוחים, שאינם בעלי ערכיות נופית סביבתית. בשטחים הפתוחים שבמחוזות תל אביב והמרכז תיאסר הקמת מתקנים סולאריים.

את התוכנית הכין מינהל התכנון במשרד פנים, והיא מאפשרת התקנת מתקנים סולאריים על-ידי יזמים בשני מסלולים: היתר ותוכנית. במסגרת ההיתר ניתן יהיה לאשר בוועדות התכנון והבנייה באופן מהיר הקמת מתקנים על גגות מבני מגורים, משק ותעשיה, ועל גבי מתקנים הנדסיים ובשטחי מאגרים וחניונים. כך תינתן עדיפות לניצול כפול של הקרקע ולהקמת מתקנים סולאריים בשטחים שיועדו לפיתוח.
במסגרת הגשת תוכנית ניתן יהיה לאשר בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מתקנים על גבי הקרקע או על טרקרים (הגבהה שיוצרת אפשרות להעלאת המתקן לגובה ומאפשרת לו תנועתיות בהתאם לכיוון השמש). כמו-כן קובעת התוכנית קריטריונים וכלים למוסדות התכנון לצורך בחינת תוכניות להצבת מתקנים פוטו- וולטאיים.

במטרה לתת עדיפות לפריפריה התוכנית נותנת עדיפות להתקנת מתקנים בגודל בינוני- גדול בשטחי תעשיה ומתקנים הנדסיים בנפת באר שבע, נפת הגולן ועוטף עזה.
במטרה לבחון את האיזון בין עמידה ביעדי צריכת האנרגיה והשמירה על שטחים פתוחים נקבע בתוכנית מנגנון למעקב אחרי יישומה.


פי.סי.חץ