הוענקו חמישה רישיונות לתחנות כוח פרטיות

הוענקו חמישה רישיונות לתחנות כוח פרטיות

יו"ר רשות החשמל: "ייצור החשמל שיתאפשר בשנים הקרובות מתחנות אלו מהווה נדבך משמעותי נוסף לכניסת יצרנים פרטיים למשק האנרגיה בהתאם להחלטות הממשלה לקדם יזמות פרטית"

שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו, ומליאת רשות החשמל העניקו חמישה רישיונות לתחנות כוח פרטיות, אשר יופעלו בגז טבעי: משאב ייזום ופיתוח, צומת אנרגיה, איי.פי.פי דלק אלון תבור, אתגל אשדוד ואיי.פי.פי דלק שורק.

תחנת הכוח הפרטית אתגל אשדוד, המוחזקת על ידי חברת' שיכון ובינוי, היא תחנה בהספק של 120 מגהוואט, אשר עתידה לקום בשטח נמל אשדוד, בטכנולוגיה קונבנציונלית. תחנת הכוח הפרטית שורק בהספק של 140 מגהוואט עתידה לקום כחלק מהמכרז להתפלת מי-ים שפרסם החשב הכללי. מכרז זה קבע את האפשרות לזוכה בו, להקים לצד מתקן ההתפלה תחנה לייצור חשמל בהיקף של עד 140 מגהוואט. תחנה זו עתידה לספק את צורכי החשמל של מתקן ההתפלה שיקום באתר, וכן של צרכנים נוספים באזור.

תחנת הכוח הפרטית של משאב ייזום ופיתוח בהספק של 76 מגוואט צפויה לקום באתר מפעל המלט "נשר רמלה", כתוספת לתחנת כוח קיימת בהיקף של 48 מגהוואט שהחלה לפעול השנה. תחנה זו מוקמת על ידי שותפות של כלל תעשיות וחברת CRH האירית. תחנת הכוח הפרטית של חברת צומת אנרגיה היא בהספק של 360 מגהוואט ועתידה לקום בסמוך לצומת פלוגות ולספק חשמל לצרכנים פרטיים באזור. התחנה תוקם על ידי קבוצת דלקיה ישראל וראקום אלקטרוניקה.

תחנת הכוח הפרטית של חברת איי.פי.פי דלק אלון תבור בהספק של 55 מגהוואט, בטכנולוגיית קוגנרציה, צפויה לקום בשטח מפעל תנובה באזור התעשייה אלון תבור. התחנה תוקם על ידי שותפות של דלק תשתיות עם חברת סיגמא אפסילון וחברת עדי אנרגיה, ועתידה לספק את צורכי החשמל והקיטור של מפעל תנובה וכן של מפעלים תעשייתיים נוספים באזור התעשייה אלון-תבור.

אמנון שפירה, יו"ר רשות החשמל: "ייצור החשמל שיתאפשר בשנים הקרובות מתחנות אלו מהווה נדבך משמעותי נוסף לכניסת יצרנים פרטיים למשק האנרגיה בהתאם להחלטות הממשלה לקדם יזמות פרטית; קידום היזמות התאפשר בעקבות הרגולציה שקבעה רשות החשמל להסדרת פעילותם של יצרנים פרטיים, שהביאה עד כה למתן רישיונות להקמה של מעל 4000 מגוואט תחנות כח פרטיות בישראל מאז הוענקה סמכות הרישוי לרשות".


פי.סי.חץ