התמ

התמ"ת וה-OECD יבחנו פיתוח הקלינטק בנגב

במסגרת תכנית LEED הוחלט להרים פרויקט מחקר משותף למשרד התמ"ת ול-OECD לבחינת פיתוח תחום הקלינטק בנגב. הפרויקט יגדיר אסטרטגית פיתוח יזמית וחדשנית בתחום בישראל, שתתבסס על הניסיון הבינלאומי הקיים ועל חוות דעת שיגבש צוות מומחים בינלאומי שירכיב ה-OECD לטובת הנוש

המטה לפיתוח הנגב והגליל במשרד התמ"ת יוזם פרויקט מחקר משותף עם ה-OECD  לבחינת פיתוח תחום הקלינטק בנגב. מנהל המטה לפיתוח הנגב והגליל, אבי פלדמן, ציין כי הפרויקט יסייע ביצירת מדיניות מתמרצת לתחום הקלינטק ויחבר בין קובעי מדיניות, אנשי עסקים ואנשי אקדמיה ויסייע ליזמים ישראלים בתחום הקלינטק להפעיל רשת מקומית אשר תניע את פיתוח התחום והרחבת הפעילות הכלכלית בנגב. במסגרת תכנית LEED הוחלט להרים פרויקט מחקר משותף למשרד התמ"ת ול-OECD לבחינת פיתוח תחום הקלינטק בנגב. הפרויקט יגדיר אסטרטגית פיתוח יזמית וחדשנית בתחום בישראל, שתתבסס על הניסיון הבינלאומי הקיים ועל חוות דעת שיגבש צוות מומחים בינלאומי שירכיב ה-OECD לטובת הנושא.                                                                                  
עוד מציין פלדמן כי "ההתעניינות שמגלה ארגון ה-OECD בשוק הקלינטק המקומי הינה הזדמנות פז עבור ישראל ליצור מודל פיתוח מקומי ולבסס עצמה בקדמת החדשנות העולמית בתחום. המעורבות של הארגון תאפשר שיפור המדיניות בתחום, יצירת תשתית מקומית תומכת למגזר העסקי, האצת הפיתוח הטכנולוגי וחשיפת הפעילות בישראל להתעניינות מצד שווקים מפותחים. אנו רואים בשיתוף הפעולה צעד חשוב במימוש החלטת הממשלה להפוך את ישראל למעצמה טכנולוגית בתחומי הקלינטק והאנרגיות המתחדשות ולהזדמנות להאיץ את פיתוח הנגב באמצעות תחום זה".
הפרויקט אמור להתבצע במסגרת סדרת מחקרים שה-OECD מקיים בנושא הזנקת יזמות מקומית ויצירת עסקים כחלק מאסטרטגיה של "צמיחה ירוקה". סדרת המחקרים מתבססת על הערכת מקרי מבחן מקומיים במדינות החברות בהיבטים של תמרוץ יזמות וחדשנות, ועל פיתוח המלצות מדיניות מפורטות עבור מקרי מבחן אלו, בהתבסס על מודלים שנלמדו מהעולם, תוך התאמתם לסביבה המקומית באמצעות יצירת תכנית פעולה קונקרטית בשיתוף עם בעלי עניין מקומיים.  

 הדו"ח שיופק בסיום הפרויקט נועד לסייע לקובעי המדיניות בתחום הקלינטק בישראל למסד ולהפעיל רשת עסקית מקומית שתניע קדימה את פיתוח תחום הקלינטק ובאמצעותו להרחיב את הפעילות הכלכלית והתעסוקתית בנגב. לשם כך, ההמלצות בדו"ח יבקשו לחבר בין מעצבי מדיניות, אנשי עסקים, אנשי אקדמיה ועוד, ולהפוך אותם לרשת "לומדת" ומתפתחת.                                                                       


פי.סי.חץ