הכנסת אישרה את  החוק להתייעלות אנרגטית

הכנסת אישרה את החוק להתייעלות אנרגטית

"חוק ההתייעלות האנרגטית מהווה מהפכה אמיתית בהתנהלות המערכות הציבוריות בנושא חיסכון והתייעלות באנרגיה. החוק יעמיד את ישראל בשורה הראשונה של הסדרים מתקדמים לייעול וחיסכון באנרגיה במערכות הציבוריות. החיסכון באנרגיה חשוב סביבתית, רווחי כלכלית ונכון מבחינה ערכ

החוק להתייעלות אנרגטית עבר לאחרונה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. החוק, שיזמו חברי הכנסת ניצן הורוביץ ודב חנין וזכה לברכת משרד התשתיות הלאומיות, קובע כי על הממשלה להכין תכנית לאומית להתייעלות אנרגטית שתקבע יעדים ממשיים לחיסכון ולייעול בשימוש באנרגיה. 

על פי החוק התוכנית תכלול אמצעים לעמידה ביעדים והוראות פעילות למשרדי הממשלה. החוק גם קובע כי הממשלה תגיש מערך תמריצים לעידוד חיסכון באנרגיה והתייעלות אנרגטית. לצורך כך גובש מנגנון כלכלי לעידוד החיסכון: בשל עבירה על הוראות החוק שכתוצאה ממנה הושגו טובות הנאה או רווח, ניתן יהיה להטיל קנס בשיעור טובות ההנאה או הרווח שהושגו. 

החוק החדש מתייחס לחסכון אנרגטי בתחומי המיזוג, החימום, התאורה, הפעלת מכשירים ועוד. על מנת להשיג את יעדי ההתייעלות, תגיש הממשלה מערך תמריצים לעידוד חיסכון באנרגיה והתייעלות אנרגטית. לחוק יהיו כפופים מוסדות ציבוריים, צרכנים, גופים ביטחוניים ופרטיים כאחד. 

  "החוק החדש הוא בשורה גדולה לחברה הישראלית. לנוכח התלות הקשה של ישראל בנפט ופחם ממקורות זרים, מחירי האנרגיה המאמירים, הזיהום, ומשבר האקלים העולמי, יש חשיבות עצומה בהתייעלות אנרגטית. חיסכון באנרגיה בתחומי המיזוג, החימום, התאורה, ועוד, הוא שווה ערך לתפוקה של תחנת כוח שלמה", אמר ח"כ הורוביץ. 

עם אישור הצעת החוק, אמר ח"כ חנין כי "חוק ההתייעלות האנרגטית מהווה מהפכה אמיתית בהתנהלות המערכות הציבוריות בנושא חיסכון והתייעלות באנרגיה. החוק יעמיד את ישראל בשורה הראשונה של הסדרים מתקדמים לייעול וחיסכון באנרגיה במערכות הציבוריות. החיסכון באנרגיה חשוב סביבתית, רווחי כלכלית ונכון מבחינה ערכית".


פי.סי.חץ