שילוב נכון

שילוב נכון

הפעלת מספר מפוחים משולבים במערכת

מהנדס אהרון שפירא, מנכ"ל משותף פח תעש

ניתן וכדאי לעיתים משיקולים שונים להפעיל מספר מפוחים באותה המערכת בחיבור בטור ו/או במקביל וזאת במקום שימוש במפוח אחד גדול. 
משיקולים של המצב בשטח, התקנת מספר מפוחים במקביל או בטור, עלותם הכוללת קטנה יותר והפתרון ההנדסי נכון יותר.

דוגמא ראשונה  
במערכות עם צנרת ארוכה המכתיבה מפל לחץ גבוה ארגון 2 מפוחים בטור עדיף על מפוח אחד בלחץ  גבוה. 
מבנה של 2 מפוחים בטור שאחד דוחף והשני מושך ממנו, וזאת במיקום מתאים וממשיך את הדחיפה (ראה תרשים) מערכת זאת מקטינה משמעותית את מפץ הלחץ הכולל.                                              

יתרונותיה מפורטים להלן: 
א. מפל לחץ כולל נמוך יותר. 
ב. רמת רעש הנובעת מהמערכת קטנה יותר.
ג. מבנה צנרת ומפוחים קלים יותר מאחר ונדרש לחץ נמוך יותר.
ד.ניצולת חשמלית גבוהה, נדרשת תשתית חשמלית לזרם קטן יותר.                                 


דוגמא שנייה     מפוחים מותקנים במקביל.
 יתרונותיה מפורטים להלן: 
א. יעילות גבוהה יותר במערכות הדורשות שינויים גדולים בספיקה הנדרשת.
ב. אפשרות לפעולת מערכת כאשר קיימת אפשרות לנפילת אחד המפוחים.
הפעלת מפוחים במקביל מתאימה מאוד למערכת עם שינויים גדולים בכמות האוויר הנדרשת להובלה. כך שלמרות השינויים בספיקה ניתן להפעיל את המערכת בנקודה ניצולת אופטימאלית. יתרון משמעותי נוסף של מספר מפוחים המופעלים במקביל על הפעלת מפוח אחד מאפשר גמישות בתכנון לצרכים עתידיים של המערכת.                                                             

לדוגמא, יחידת טיפול אוויר המבוססת על דרישה עתידית גבוהה מופעלת בהווה בספיקה נמוכה ובניצולת גבוהה.  

 
ביחידות טיפול אוויר (י.ט.א) התקנת מספר מפוחים במקביל בתוך היחידה מאפשרת הפעלה מודרגת לפי הצורך כאשר כל אחד פועל בנקודות עבודה ביעילות גבוהה.     
                                                                  
הקטנת הספיקה על ידי שינוי מהירות הסיבוב של מפוח גדול "מכניסה" את המפוח לעבודה ביעילות נמוכה במספר סיבובים נמוך (נקודת עבודה לא אופטימאלית).מספר מפוחים במקביל במבנה הנ"ל נותן אפשרות ליצירת מערכת עם גיבוי, כך שנפילת מפוח אחד אינה משתקת את המערכת. 

יתרון זה חשוב במיוחד במערכות המטפלות בסביבה בעייתית בה הפסקת פעולת המערכת היא מסוכנת ברמה קריטית.  

יש לשים לב:
א. כאשר מציבים מפוחים הפועלים באותה מערכת יש לדאוג לכך שמפוח אחד אינו משתלט על האחרים.
ב.  יש להקפיד שמפוחים הפועלים במקביל יהיו באותו מבנה ובאותה מידה.
ג.  מפוחים במערכות הפועלות בטור ניתנות ליישום עם 2 מפוחים שונים וזאת בהתאם למפל הלחץ הנדרש לכל מפוח.                                                                         
                                                                                  
 

כמו כן, יש לשים לב בתכנון רב מפוחים שהמפוחים לא יופעלו באזור ההזדקרות ובמיוחד במערכות מפוחים הפועלים במקביל .  

מפוחים ממשפחת המפוחים הציריים ומפוחי כפות קדימה הרגישים לעבודה באזור ההזדקרות גבוה יותר- האזורים המסומנים בעקומה, ספיקה / לחץ הינם האזורים הבעייתיים לתפעול.


פי.סי.חץ