אושר חוק ששינסקי המחייב את חברות הגז בתשלום מס גבוה יותר

אושר חוק ששינסקי המחייב את חברות הגז בתשלום מס גבוה יותר

ברוב של 78 תומכים, שני מתנגדים וללא נמנעים, הכנסת אישרה את חוק ששינסקי, החוק למיסוי תמלוגי נפט וגז.  

החוק הוצג למליאה בידי ח"כ כרמל שאמה-הכהן, מ"מ יו"ר ועדת הכספים בדיונים על החוק, והלה ציין כי נוסחו מאוזן ומבטא את בעלות המדינה על משאבי הטבע שבתחומה היבשתי ובתחומי הים הכלכליים, ואת זכאות אזרחי המדינה ליהנות מפירותיהם. לדבריו, החוק אינו פוגע במחפשי הגז והנפט ולא גורע מהתמריצים לגילוי המשאבים. 

החוק החדש, שגובש על פי מסקנות הועדה בראשות פרופ' איתן ששינסקי, קובע כי התשלום על הגז והנפט שיימצאו ייגבה בדרך של היטל על הרווחים ולא בהעלאת התמלוגים שיישארו בשיעור 12.5% מההכנסות. על הרווחים ייגבה היטל אבל רק לאחר שהשקעות היזמים יוחזרו במלואן פלוס תשואה נכבדה. לאחר שהוחזרו 150% מההשקעה ההיטל יהיה 20% ויעלה בהדרגה עד 50% רק לאחר שהוחזרו 230% מההשקעה. בנוסף, את סכום ההיטל ינכו היזמים מהכנסה החייבת לצורכי מס הכנסה או מס חברות. 

שאמה- הכהן הבהיר כי השינוי המשמעותי בחוק שהתקבל לעומת הצעת הממשלה המקורית, מעגן במפורש הקמת קרן אליה יועברו הכספים שייגבו מכוח החוק, וכי הקרן תקצה אותם למטרות חברתיות וכלכליות. חובת הממשלה נקבעה בסעיף לפיו הקמת הקרן תעשה בחוק מיוחד שתביא הממשלה לאישור הכנסת עד סוף 2011.  

עוד נקבע בשינוי שהכניסה ועדת הכספים כי כל שינוי במס החברות יגרור שינוי מתאים של שיעור ההיטל. זאת לאחר שבהצעת החוק חישוב ההיטל נעשה לפי מס חברות בשיעור 18%. 

הרב מיכאל מלכיאור, ראש פורום פעולה אזרחית שפתח במאבק להעלאת המיסוי על הגז, מסר בתגובה: "היום נקבע סופית שאוצרות הטבע של ישראל אכן שייכים לציבור, וכך גם רוב הרווחים מהם. היעד הבא שלנו יהיה להחיל עקרון זה גם על ים המלח, המחבצים בנגב ומי המעיינות. לדבריו הצטרף שר האוצר יובל שטייניץ באומרו: " החוק הזה אומר שכולנו נהנה מאוצרות הטבע. זהו רגע מכונן בדמוקרטיה הישראלית שבו גבר האינטרס הציבורי על הלחצים השונים שהופעלו על חברי וועדת ששינסקי ונבחרי הציבור".


פי.סי.חץ