מועצת רמת חובב תרמה מזגנים לבי

מועצת רמת חובב תרמה מזגנים לבי"ס בדואי

ועד העובדים ידאג גם להתקנת המזגנים

 המועצה המקומית-תעשייתית רמת חובב מהדקת את קשריה עם הקהילה המקומית. לאחרונה תרמה המועצה מזגנים לכיתות הלימוד של בית הספר הבדואי הסמוך, "אל עזזמה א".                                                                                                                       
התרומה אושרה במליאת המועצה, שקיבלה את הצעתו של ראש המועצה, אנדריי אוזן, לתרום את המזגנים ששימשו עד לפני מספר שבועות את משרדי המועצה. המזגנים הוחלפו בשל המעבר של המועצה למזגנים עיליים חסכוניים יותר, כחלק מהתוכנית להתייעלות אנרגטית.
כל המזגנים שנתרמו נבדקו על ידי יחידת התפעול בראשותו של אולג גרנד, ונמצאו תקינים. ראש ועד העובדים של מפעל תרכובות ברום, אבנר בן סניור, הודיע כי ועד העובדים ידאג גם להתקנת המזגנים כתרומה לבית הספר.                                                                                                                  
בבית הספר "אל עזזמה א'" לומדים כ–800 תלמידי כיתות א'–ט' המגיעים מהיישובים הסובבים את רמת חובב ומשתייכים למועצה האזורית אבו בסמה. מנהל בית הספר, אבו חמאד חמאד, בירך על התרומה ועל שיתוף הפעולה שמתחיל כעת בין המועצה המקומית-תעשייתית רמת חובב לבין בית הספר, והביע תקווה שהפעילות החשובה הזו תסייע לפיתוח בית הספר ולקידום החינוך.                                                                                           


פי.סי.חץ