תקן למניעת שאיפת גז מזגנים נכנס ליישורת האחרונה

תקן למניעת שאיפת גז מזגנים נכנס ליישורת האחרונה

המזגנים יכללו פתרון לשמירה על אמצעי הקירור על ידי התקנת התקן מיוחד שימנע את ניתוק מערכת הגז על ידי אנשים שאינם מורשים לכך

 מכון התקנים הישראלי הוציא החודש להערות הציבור את גיליון התיקון לתקן רשמי 994 חלק 1 מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות הפעלה.                                                     
בגיליון התיקון קיימת דרישה שהמזגנים יכללו פתרון לשמירה על אמצעי הקירור על ידי התקנת התקן מיוחד שימנע את ניתוק מערכת הגז על ידי אנשים שאינם מורשים לכך. התקן זה ימנע את הקלות הבלתי נסבלת בה שואפים בני נוער גז ממזגנים.                                     
תופעת שאיפת גז המזגנים על-ידי בני נוער הפכה לשכיחה יותר. מנתונים של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול עולה כי כ-80 אלף בני נוער מדווחים כי הם נוהגים לשאוף גז מזגנים וחומרים נדיפים וממסים אחרים.

שאיפת גז ממזגנים גורמת לאובדן זמני של שיווי משקל והתמצאות במרחב העלולים לגרום לנפילה. לעיתים הנפילה מתרחשת מגובה שכן מזגנים רבים מותקנים על גגות. אירוע מסוג זה, כמו שקרה בעבר, עלולים להסתיים במוות. לאור האמור לעיל, הרשות למלחמה בסמים יזמה את הכנת גיליון תיקון לתקן רשמי 994 חלק 1 מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.

"ההתקן החדש יתוכנן כך שפתיחת שסתום הגז תוכל להתבצע אך ורק באמצעות מפתח מיוחד. פתרון זה מיושם בהצלחה במדינות רבות בארה"ב. גם בעיריית תל אביב קיים ניסיון בהתקנת התקנים מיוחדים אלו", אמר דני גולדשטין, מנכ"ל מכון התקנים.

יאיר גלר, מנכ"ל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול: "אני מקווה כי בתוך מספר שבועות התהליך יסתיים ונוכל לברך על המוגמר מדובר בהצלת חיים ולכן אני מאמין שמתקני המזגנים והצרכנים יעמדו על כך שההתקן המיוחד אכן יותקן בכל מזגן כנדרש".


פי.סי.חץ