יצרני ויבואני מוצרים אלקטרוניים חייבים במיחזור

יצרני ויבואני מוצרים אלקטרוניים חייבים במיחזור

החוק החדש קובע הסדרים לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני, שנועדו לעודד שימוש חוזר בציוד

המשרד להגנת הסביבה הוציא תזכיר חוק ממשלתי לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני. על פי החוק החדש, תוטל אחריות על יצרני ויבואני מוצרי אלקטרוניקה בישראל לממן את הפינוי והטיפול בפסולת שנגרמת מהמוצרים אותם הם משווקים. 
החוק החדש קובע הסדרים לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני, שנועדו לעודד שימוש חוזר בציוד זה, לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת ממוצרים אלו, למנוע את הטמנתם ולהקטין את המפגעים הסביבתיים ובריאותיים הנוצרים מטפול לא ראוי בפסולת ציוד אלקטרוני. 
החוק מבוסס על עיקרון מרכזי של 'אחריות יצרן מורחבת', לפיו מוטלת האחריות על יצרן או יבואן לטפל בפסולת הנוצרת מציוד אלקטרוני שהוא משווק, ולשאת בעלות הכרוכה בכך. חוק זה מהווה צעד נוסף במדיניות המשרד לטיפול בפסולת מוצקה, ומצטרף להסדרים קיימים ובהם: חוק האריזות, חוק לסילוק ומיחזור צמיגים, היטל הטמנה באתרי פסולת, פיקדון על מכלי משקה וכן הסדרים מתוכננים להפרדת פסולת במקור בבתי התושבים. 
מדי שנה מיוצרים בעולם מיליארדי מוצרים אלקטרונים, ומאות מיליונים יוצאים משימוש במסגרת תוכניות שדרוג והחלפה. רק מיעוט מהמכשירים הישנים ממוחזר או מחודש, ורובם מצטבר בערימות של זבל אלקטרוני מזהם ומסוכן. החברות מעודדות את לקוחותיהן לשדרג את המכשירים, אבל לא מציעות תשתית לטיפול בפסולת האלקטרונית שנוצרת, ולכן רובה נקברת ויוצרת זיהום ומפגע סביבתי ובריאותי. 
משקל פסולת הציוד האלקטרוני והחשמלי בישראל מוערך בכ- 85,000 טון בשנת 2010, ושיעור הגידול בכמות הפסולת מסוג זה גבוה משיעור העלייה השנתי הכולל בכמות הפסולת המוצקה בישראל. בשורה של מחקרים שנעשו בעולם אשר בדקו אזורים בהם פסולת אלקטרונית טופלה בצורה בלתי ראויה, נמצאו ריכוזים גבוהים של חומרים מסוכנים ומסרטנים בני אדם, בבעלי חיים ובצמחייה. 
השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "אורח החיים המודרני והעלייה ברמת החיים מעודדת החלפת מוצרים אלקטרונים ושדרוגם באופן מהיר, דבר הגורם להשלכת המוצרים הישנים וליצירת פסולת רבה. הטלפונים הניידים, הטלוויזיות, המקררים או המחשבים הנזרקים, פוגעים בבריאות ובסביבה של כולנו. החוק החדש יסדיר לראשונה את מנגנוני הטיפול בפסולת הנוצרת ממוצרי האלקטרוניקה ויהווה צעד נוסף לטיפול מתקדם בפסולת".


פי.סי.חץ