תואם כנרת

תואם כנרת

ד"ר עוזי לנדאו ומושל מדינת אילינוי, פטריק קווין, חתמו על הסכם אגמים תאומים כנרת-מישיגן

לאגם הכנרת סוף סוף יש אח תאום, לאחר ששר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו, ומושל מדינת אילינוי, פטריק קווין, חתמו על הסכם אגמים תאומים כנרת-מישיגן.  
ההסכם מבטא את השאיפות המשותפות של תושבי אילינוי ואזרחי מדינת ישראל למורשת שימור וניצול בר-קיימא של אגם כינרת ואגם משיגן, מהווה ביטוי לחשיבות הגדולה של ניהול משק המים, במיוחד במצב משבר מים אזורי, תוך שמירה על סביבה אקולוגית בריאה, ומחזק את המחקר המדעי המשותף. 
ההסכם שנחתם יקדם שיתוף פעולה בחקר הדייג, ניטור והערכה של איכות המים, פריחות אצות מזיקות ומינים פולשים. המאפיינים השונים של האגמים בגודל, באקלים, באוכלוסיה ובשימושי הקרקע באגן ההיקוות, יאפשר הבנה טובה יותר של תפקוד המערכות ושמירתן לדורות הבאים.


פי.סי.חץ