משרד התשתיות דוחף את פרויקט ההתייעלות

משרד התשתיות דוחף את פרויקט ההתייעלות

הממשלה תממן החלפת 10,000 מזגנים ישנים

משרד התשתיות הלאומיות יוצא בפרויקט להחלפת מזגנים ישנים ובזבזניים למזגנים חדשים הצורכים פחות אנרגיה. המשרד פרסם מכרז לבחירת ספק למכירת מזגנים חדשים ויעילים אנרגטית וגריטת מזגנים ישנים לאוכלוסיית מקבלי הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה.  
בשלב הראשון יוחלפו כ- 10,000 מזגנים בתקציב של כ- 10 מיליון ש"ח. מדובר בצעד נוסף בפרויקט שמטרתו להגביר את המודעות לחיסכון באנרגיה, לעודד החלפת מוצרי חשמל ישנים בעלי דירוג אנרגטי נמוך ולהוציאם מהשוק. הפרויקט צפוי להוביל לחיסכון של כ- 1700 קוט"ש בשנה, המוערכים ב- 800-850 ש"ח במשק בית. 
הספק שיזכה במכרז יתחייב להציע לזכאים מזגנים יעילים אנרגטית, בדירוג A, B או C ולהעניק עליהם ועל ההתקנה אחריות כוללת של שלוש שנים. כמו כן יתחייב הספק להוביל את המזגן החדש לצרכן, להוציא את הגזים של המזגן הישן, לפרקו ולקחת אותו לגריטה, וכן להתקין את המזגן החדש בביתו של הלקוח. עבור המזגן שירכשו, ישלמו הזכאים את ההפרש שבין מחיר המזגן על פי ההצעה שתזכה במכרז, לבין סכום השתתפות המשרד ברכישת אותו המזגן. לאחר שייבחר הזוכה יפורסמו המחירים לכל דגם. 
פרויקט המזגנים מצטרף לפרויקט החלפת מקררים זוללי חשמל בקרב אוכלוסיות שונות שמקדם המשרד, למבצע להחלפת נורות בו יוכל הציבור לרכוש שלוש נורות חסכוניות, במחיר מבצע של 20 ש"ח, זאת על מנת לעודד שימוש בנורות חסכוניות. בשנתיים הקרובות, יעמוד ההיקף התקציבי לפעילות משרד התשתיות הלאומיות בתחום על כ- 315 מיליון ש"ח. 


פי.סי.חץ