אפקון החזקות תחלק דיבידנד בגובה 10 מיליון ש'

אפקון החזקות תחלק דיבידנד בגובה 10 מיליון ש'

החברה הציגה צמיחה של כ- 212% ברווח הנקי

אסיפת המנהלים של אפקון החזקות, שבשליטת איש העסקים, שלמה שמלצר, אישרה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בהיקף של כ- 10 מיליון ש''ח. החברה הציגה צמיחה של כ- 212% ברווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2011, אשר הסתכם בכ-38.7 מיליון ש''ח בהשוואה לכ- 12.4 מיליון ש''ח בתשעת החודשים הראשונים של 2010. העלייה ברווח הנקי נבעה מעליה ברווח הגולמי שקוזזה מעלייה בהוצאות מכירה ושיווק והוצאות מחקר ופיתוח, מעלייה בהכנסות אחרות שקוזזה מעלייה בהוצאות מימון וירידה במיסים על הכנסה. 
פעילות החברה מתרכזת במספר תחומים עיקריים הכוללים, ייצור תעשייתי של לוחות חשמל במתחים שונים ולוחות פיקוד ובקרה, בתחומי מיזוג אוויר, קירור, חימום, בקרה תעשייתית, גילוי וכיבוי אש, בטחון, אינסטלציה, חשמל וגז, פעילות שיווק, שירותי אחזקה למערכות תקשורת וכן פעילות בתחום התקשורת באמצעות תדיראן טלקום.
אפקון ממקדת את אסטרטגית הצמיחה שלה במוקדי צמיחה פנימית הכוללים בין היתר את, פעילות הסבות לגז והפחתת לחצים, קבלת פרויקטים בחו"ל במדינות בהן פועלת החברה והקמת תחנות כוח פרטיות. כמו כן יעדי החברה כוללים התרחבות לשווקים נוספים בחו"ל, התחלת חדירה לתחום האנרגיות המתחדשות, שיווק עולמי של תוכנת PULSE, כניסה לשוק האמריקאי בתחום מערכות החנייה ועוד.
לדברי שלמה שמלצר, יו"ר ובעלים של אפקון החזקות, "אפקון היא חברה ותיקה ויציבה בעלת איתנות פיננסית. התמקדות החברה בפעילויות בתחום הליבה ובצמיחה חיצונית באמצעות רכישות חדשות הביאו אותה להישגים מרשימים בשנה החולפת. אנו שמחים על חלוקת הדיבידנד דווקא בעת הזו בה השווקים הסוערים נושפים בעורפינו כל העת. הדבר אינו מובן מאליו ואנו שמחים שהצלחנו להגיע ליעדים אלה ולשתף את בעלי המניות בהישגי החברה".


פי.סי.חץ