אושרה תוכנית מקיפה לפיתוח טכנולוגיות המים

אושרה תוכנית מקיפה לפיתוח טכנולוגיות המים

הממשלה תקצה 93 מיליון ש"ח לנושא

הקבינט החברתי כלכלי יפעיל תכנית לפיתוח טכנולוגיות מים בישראל במהלך השנים 2009 עד 2011. התכנית תהווה המשך לתכנית שהופעלה על ידי משרד התמ"ת בין השנים 2006-2008, במטרה להעמיק את הסיוע לענף המים לעבור משלב המחקר והפיתוח לשלב הייצור והשיווק ולבסס את מעמדה של התעשייה הישראלית כגורם מרכזי בשוק טכנולוגיות המים העולמי תוך הפיכת ישראל למובילה עולמית בתחום פתרונות המים המתקדמים.
שר האוצר, רוני בר –און אמר:" ישראל יכולה וצריכה להוביל את תעשיית טכנולוגיות המים בשוק העולמי. התוכנית תפעיל מנוע צמיחה נוסף במשק הישראלי, אשר יתמקד בפריפריה, וייתן מענה נוסף, לטווח הארוך למשק המים בישראל ובמדינות נוספות".

הוחלט כי תכנית ההמשך תתבצע במהלך השנים 2011 – 2009, כאשר בשנת 2011 תתקיים בדיקה של עמידה ביעדי התכנית, לבחינת הצורך בהמשך הפעלתה לאחר שנת 2011. תקציב התכנית יעמוד על כ- 93 מיליון ש"ח, בפריסה על פני 3-5 שנים. תקציב זה יחולק בין תקציבי משרד התמ"ת, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, הרשות הממשלתית למים וביוב ומשרד האוצר. הוחלט כי שר התמ"ת, אלי ישי, ירכז את התכנית וידווח לממשלה מדי שנה על ההתקדמות בביצוע התכנית, כאשר במהלך שנת 2011 תיזום הממשלה בדיקה כוללת לגבי מידת העמידה ביעדי התוכנית, הצורך בהמשך הפעלתה לתקופה נוספת והמתכונת המתאימה לכך.
במסגרת התכנית, ינקטו מספר צעדים לעידוד המחקר האקדמי, המו"פ התעשייתי וההכשרה המקצועית, ביניהם:
הקמת מרכז טכנולוגי לאומי למים בשדה בוקר - המרכז יפעל באופן יזום לאיתור חוקרים ומחקרים בעלי פוטנציאל בתחום המים, לקידום של פרויקטי מו"פ שמטרתם בדיקת היתכנות ראשונית לטכנולוגיה, ולהכשרה והפעלה של שטחים לניסוי.
תכנית קטמון – בין השנים 2009 – 2011 תופעל "תכנית קטמון" שתתמוך בשיתופי פעולה בין האקדמיה לתעשייה בהיקף כולל של 6 מיליון ש"ח. מטרת התכנית לתמוך ב-2 פרויקטים לפחות בכל אחת מהשנים.
הקמת חממות ייעודיות לתחום המים - במסגרת תכנית החממות הטכנולוגיות במשרד התמ"ת, תתמוך לשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת בלפחות 5 פרויקטים בתחום המים בכל אחת מהשנים 2009 עד 2011.
מלגות לתארים מתקדמים בתחום המים - רשות המים תעניק מלגות לתארים מתקדמים בתחום המים, אשר היקפם התקציבי יעמוד על 1 מליון ש"ח בכל שנה, ועל סך כולל של 3 מליון ש"ח לאורך תקופת התכנית.
חונכות עסקית לחברות הזנק- במסגרת התכנית לחונכות עסקית במשרד התמ"ת, יוקצה סכום של 500 אלף ש"ח בכל אחת מהשנים 2009 עד 2011, ובסך כולל של 1.5 מליון ש"ח במהלך תקופת התכנית, אשר ישמש לחונכות עסקית לחברות הזנק בתחום המים.
תכנית שיווק ארצית ובין לאומית - צוות התכנית יכין תכנית פעולה לקידום מעורבות ישראלית בתחום טכנולוגיות.
יוקם מרכז מידע לאומי לטכנולוגיות מים - יוקם אתר אינטרנט ייעודי לתכנית שיכלול את התכנים הבאים: תוכניות לימוד, מחקרים, קולות קוראים, תערוכות וכנסים בהם התכנית לוקחת חלק וכן תכנים נוספים. תקינה בתחום המים - מכון התקנים יציג תכנית עבודה בנושא תקינה בינלאומית בתחום טכנולוגיות מים. לנושא יוקצה סך של 2 מיליון ש"ח מתקציב משרד התמ"ת בכל אחת מהשנים 2009 עד 2011.
שילוב תחום המים במערכת החינוך- צוות ההיגוי האקדמאי של התכנית יבצע מיפוי של כל תוכניות הלימוד הקיימות בתחום המים ושל התכנים הנלמדים ויגישו דו"ח מפורט הכולל תכנים בהם יש לבצע עדכונים וכן תכנים חסרים שאותם יש להוסיף לחומר הנלמד כיום.
 


פי.סי.חץ