טורנדו זכתה במכרז להספקת והתקנת מזגנים חדשים ויעילים אנרגטית

טורנדו זכתה במכרז להספקת והתקנת מזגנים חדשים ויעילים אנרגטית

הזכייה מחייבת לרוקן את גזי הקירור מהמזגנים הישנים בבתי האב הזכאים להשתתף, פירוקם והתקנת המזגן החדש

טורנדו מוצרי צריכה זכתה במכרז של המשרד לאנרגיה ומים, להספקת והתקנת מזגנים חדשים ויעילים אנרגטית וסילוק וגריטת מזגנים ישנים, המיועד לאוכלוסיות מקבלי הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה. 
הזכייה מחייבת את טורנדו לרוקן את גזי הקירור מהמזגנים הישנים בבתי האב הזכאים להשתתף, פירוקם, התקנת המזגן החדש, לרבות קידוח והתקנת צנרת (עד 5 מ'), בכל סוגי הקירות, העברת המזגנים הישנים לאתר גריטה תוך ביצוע רישום של פרטי המזגן המוחלף,
ותשלומים בגין גריטה, תקורות, מע"מ, מיסים וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהם.
המכרז להחלפת מזגנים בקרב אוכלוסיות חלשות סוציו אקונומית, הינו מרכיב מרכזי בתוכנית לקידום התייעלות אנרגטית במגזר הביתי, באמצעות החלפת מכשירי חשמל ביתיים לא יעילים אנרגטית במכשירים יעילים יותר. השלב הראשון בתוכנית היה החלפת מקררים בזבזני אנרגיה ובמסגרתו הוחלפו בדצמבר האחרון, 25 אלף מקררים של מקבלי הבטחת הכנסה, אשר החיסכון בהחלפתם מוערך בכ- 30 מיליון קוט"ש. 
בכוונת המשרד לאנרגיה ומים להחליף, בשלב הראשון, כ- 10,000 מזגנים אצל אוכלוסיות היעד בקרב הזכאים, בתקציב של כ– 10 מליון ש"ח. השלב השני שצפוי להתבצע במרוצת השנה הנוכחית, עשוי לכלול 40-50 אלף מזגנים שדירוגם האנרגטי הוא B, A או C בהתאם  לתקנות מקורות אנרגיה (התייעלות אנרגטית ומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירור) התשס"ד – 2004.
עוד עולה מהמכרז כי הזוכה התחייבה להספקת המזגנים בפועל, תוך 60 ימים לכל היותר מיום חתימת ההסכם, ומתן אחריות כוללת של לפחות 3 שנים על ההתקנות והמזגנים.


פי.סי.חץ