מה התדמית שלך בעיני עובדייך?

מה התדמית שלך בעיני עובדייך?

ככל שהאינטליגנציה האנושית-ניהולית גדלה, היכולת של מנהל בארגון כרשת שיווק לרתום את סביבתו גדלה אף היא. ככל שהישגיו הניהוליים גדלים, יכול המנהל לפעול איכותית בכדי לשפר את תדמיתו בעיני הסביבה. איך עושים זאת?

אלון גל
רוב בני האדם עסוקים וטרודים רבות מתדמיתם. תדמיתם בעיני מעבידיהם, חבריהם לעבודה, חוג מכריהם, בני זוגם ואף ילדיהם. הצורך להתעסק בתדמית נובע מההשפעה הרבה שיש לתדמית שלנו בעיני עצמנו ובעיני אחרים. לתדמית יש השפעה ניכרת על יכולתנו לרתום את האחר לרעיונותינו, לדרך פעולתנו ולהצלחתנו בפועל.
 
בניית  תדמית 
המשמעות של ניהול תדמית איכותית בחייו של מנהל ברשת שיווק או ארגון אחר היא לעיתים קריטית ביכולתו להניע את סביבתו, את הכפופים שלו ושותפיו לתוצאות הרצויות.
ככל שהאינטליגנציה האנושית-ניהולית גדלה, היכולת של מנהל בארגון להיות ער לתדמית שעליו לבחור בכדי לרתום את סביבתו גדלה אף היא. ככל שהישגיו הניהוליים גדלים יכול המנהל לפעול איכותית בכדי לשפר את תדמיתו בעיני הסביבה. הוא יכול לבחור בתדמית. 
בחירה בתדמית אפקטיבית היא פועל יוצא של חזון ניהולי. ניהול ובניית התדמית הוא תהליך מובנה ושיטתי בדיוק כמו ניהול משימה. הבחירה בתדמית, ברמה הניהולית, צריכה להיעשות דרך השאלה: "מה התדמית שעלי ליצור בכדי ליצור את התוצאות האישיות והארגוניות הרצויות". 
השאלה צריכה להישאל  דרך העיניים של הצד האחר, כלומר, אם השאלה הנשאלת היא "מה התדמית שעלי לבחור מול עובדי?", אני צריך להסתכל דרך הפריזמה שלהם - מה יגרום להם להיות אפקטיביים יותר, יוזמים, משתפי פעולה, אכפתיים וכדומה. אם התדמית שעלי לבחור הינה לדוגמא של מנהל חם, מקשיב ואסרטיבי הפועל במצוינות ויוצר הצלחה, השאלה הבאה היא "כיצד עלי לבטא את התדמית הזאת במונחים מעשיים?", כלומר לפרק את ההגדרה הרעיונית להגדרה מעשית, הגדרת עשייה. לדוגמא, תדמית המנהל המקשיב לעובדיו, הביטוי המעשי שלו יכול להיות - פעם בשבוע ישיבת צוות שבו אני כמנהל לא מדבר, רק שואל מה לא בסדר? מה כן בסדר? מקשיב ורושם. אם התדמית הנבחרת הינה תדמית של מנהל חם ואבהי, הפעולות המעשיות יכולות להיות - בכל בוקר, בהגיעי למשרד, חיוך והתעניינות אישית בעובדים או שיחה אישית, שלא בענייני עבודה - אחת לשבועיים.    
דרך עשיית הפעולות שהמנהל הגדיר לעצמו כמבטאות את התדמית הרצויה לו, המנהל בונה את תדמיתו כמו שהוא רוצה, הוא מנהל את תדמיתו ועושה זאת בצורה ערנית ושיטתית, כמו ניהול פרויקט. 
ניתן לבצע בקרת איכות על תהליך בנית התדמית באמצעות תהליכי משוב, כגון תיבת משוב אנונימית, שיחות משוב אישיות וכדומה. תהליכי המשוב יאפשרו למנהל לוודא הצלחה, לבדוק האם קיים פער בין התדמית הרצויה לבין איך הוא נתפס ע"י סביבתו ומתוך כך לבצע תיקון. עבור חלק מהמנהלים תהליך שכזה נתפס כתהליך מאיים, אולם תהליך שכזה, המבוצע כבסיס לתיקון והתיקון מבוצע בפועל, יכול להיות מסר של מצוינות וביטוי של עוצמה ניהולית ומנהיגות. 
 
תדמית מנהיגותית 
מנהלים רבים שואפים להיתפס בסביבתם כמנהיגים. תדמית מנהיגותית תיבנה כאשר המנהל יבסס את ניהולו על ארבע רגליים מרכזיות, דוגמא אישית, הקשבה וסובלנות, מצוינות וצמיחה. 
דוגמא אישית – משמעותה לקיים בעצמי את מה שאני דורש מאחרים. תדמית הדוגמא האישית תיווצר ברגע שתתקיים שלמות מלאה בין  ההצהרות, הדרישות וההבטחות של המנהל, לבין המעשים שלו. אם לדוגמא המנהל דורש מהכפופים לו להגיע בזמן, הוא  מחויב כמנהל לעשות זאת בעצמו, להגיע לפגישות צוות בזמן, לקיים הבטחות בזמן וכדומה, זאת מבלי לאפשר לעצמו תרוץ של "אני המנהל ומנהל לא מאחר, הוא מתעכב".
הקשבה וסובלנות – מבוססת על יכולת המנהל להבין שלכל אחד נקודת מבט שונה לגבי כל אירוע, ומכאן כמנהיג עליו לקבל את השקפתו ודעתו של אחר כלגיטימית. הוא אינו חייב להסכים, אבל בהחלט עליו לכבד אותה, להיות סבלני ולהקשיב. בפועל הגדרת עשייה יכולה להיות שבכל פעם שמגיע עובד עם דעה שונה, לפני שהמנהל פוסל אותה, הוא עוצר מקשיב, מניח את דעתו בצד, שוקל. גם אם לאחר שהקשיב הוא אינו מסכים עם הדעה השונה, הוא אינו פוסל, הוא מכבד אותה ומראה אז את הסתכלותו כמנהל. אין ספק שתיווצר  תדמית של מנהיג שמוכן להקשיב, מנהיג מכובד. התוצאה תהיה פתיחות, שותפות ורתימה. 
פעולה מתוך מצוינות – בניית תדמית של מצוינות שונה מתדמית מושלמת. אם בתדמית מושלמת הדאגה  העיקרית נסובה סביב "רק שהכול יהיה מושלם", כלומר שלא יהיו טעויות, תדמית המצוינות נבנית דרך הלגיטימציה לטעויות וההבנה שטעות היא אנושית והיא חלק בלתי נפרד מעולם ההעזה והיוזמה. תדמית של מצוינות תיבנה דרך פעולות ניהוליות המוקירות יוזמה ועשייה יחד עם הפקת לקחים עניינית ולא קטילה במקרה של תוצאות בלתי רצויות. 
צמיחה - פעולות ניהוליות כגון: נכונות ללמוד דברים חדשים, נכונות להתנסות בדרכים חדשות, נכונות לפעול ליצירת פריצות דרך. פעולות המבוססות על ההבנה שארגון חייב לצמוח הן ברמה האישית והן ברמה הארגונית יבנו תדמית של מנהיג בעל חזון. 
כאמור, בניית תדמית של מנהיג, המבוססת על ארבעת הרגליים המתוארות, צריכה להיעשות בדרך שיטתית תוך פירוק של הרעיונות לפעולות יומיומיות, כמתואר בדוגמאות וביסוסם כחלק אינטגראלי משיטת הניהול. רק כך, בצורה ערנית, תוך התייחסות לבניית התדמית כאל משימה ניהולית לכל דבר, תיווצר לאורך זמן תדמית ניהולית, מנהיגותית, אפקטיבית למטרותיו של המנהל. 
הוא ינהל את תדמיתו ולא יהיה מנוהל ע"י התדמית. 
 
הכותב הינו מנכ"ל ומאמן ראשי בחברת האימון העסקי המובילה בישראל "ת.ו.ת תקשורת והוצאה לאור"
http://www.tut-coach.com


פי.סי.חץ