תוספת אנרגיה

תוספת אנרגיה

בצורת החשמל הצפויה בקיץ

שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו, אירח ארבעה שרי אנרגיה לשעבר כדי לדון ולהתייעץ עימם בבצורת החשמל הצפויה הקיץ. 
שרי האנרגיה שהשתתפו, ח"כ בנימין בן אליעזר, מודי זנדברג, יוסף פריצקי ומשה שחל, היו תמימי דעים לגבי הסיבות לבצורת החשמל, ובמרכזן אי קיום החלטות ממשלה מחד, והחלטות ממשלה שגויות מאידך, אשר עיכבו את פיתוח משק האנרגיה. 
האורחים העלו מספר הצעות קונקרטיות, שכבר נבדקות על ידי מנהל מינהל החשמל במשרד. בין השאר הציעו השרים לקיים פגישה בהשתתפותם, עם רוה"מ, אשר תשקף את חומרת המצב ואת הצעדים הנדרשים לפתרון, כדי לגייס את הממשלה כולה לנושא. 


פי.סי.חץ