אלקו רשמה עלייה של כ-67% ברווח הנקי הודות למזגנים

אלקו רשמה עלייה של כ-67% ברווח הנקי הודות למזגנים

סך הכנסותיה ב-2011 הסתכמו בכ-6.36 מיליארד שקל לעומת כ-6.34 מיליארד שקל בשנת 2010

קבוצת אלקו החזקות סיימה את שנת 2011 עם עלייה של כ-67% ברווח הנקי לכ-83.6 מיליון שקל (כ-27.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת רווח נקי של כ-50 מיליון שקל (הפסד של כ-31.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בשנת 2010. סך הכנסותיה של אלקו החזקות בשנת 2011 הסתכמו בכ-6.36 מיליארד שקל, לעומת כ-6.34 מיליארד שקל בשנת 2010.
החברה סיימה את השנה עם רווח לפני מס בסך של כ-215.8 מיליון שקל, עלייה של כ-43% בהשוואה לרווח לפני מס בסך של כ-150.9 מיליון שקל בשנת 2010, ועם רווח מפעולות נמשכות בסך של כ-75.8 מיליון שקל, לעומת כ-34.9 מיליון שקל בשנת 2010.
אלקו החזקות עוסקת במגוון רחב של תחומים החל מנדל"ן בישראל ובעולם דרך אלקטרה נדל"ן וכלה במכירה של מוצרים אלקטרוניקה וחשמל בהם מזגנים באמצעות אלקטרה מוצרי צריכה.
עיקר העלייה ברווח הנקי מיוחס להכנסה של כ-55 מיליון שקל שרשמה הקבוצה ברבעון הרביעי של 2011, ממימוש אחזקותיה בחברה סינית, שהחזיקה במפעל לייצור מזגני אוויר, וזאת במסגרת הרה-ארגון הכולל שמיישמת אלקו הולנד, לתוכה מוזגה פעילותה של חברת איירוול, לצמצום הפסדיה בטווח הקצר, ולמעבר לרווחית בטווח הבינוני והארוך. במקביל, נותרו בידי אלקו הולנד 35% מהזכויות על המקרקעין עליה מוקם המפעל בסין, ואשר מיועדת להשבחה ולפיתוח.
במסגרת הארגון מחדש האמור, מכרה אלקו הולנד בתחילת שנת 2012 גם את זכויותיה בפעילות ייצור מזגנים באיטליה לקבוצת סיסטמאייר משוויץ, וכתוצאה מכך היא צפויה לרשום רווח של כ-21 מיליון שקל (כ-4.3 מיליון יורו) ברבעון הראשון של 2012. גם בעסקה זו נותרו בידי אלקו הולנד המקרקעין עליו מוקם המפעל. הרוכש חתם על הסכם שכירות ארוך טווח עם המוכרים.
ברבעון הרביעי של 2011 רשמה אלקו החזקות רווח נקי של כ-128 מיליון שקל (כ-125 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת הפסד נקי של כ-26 מיליון שקל (כ-34 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בשנת 2010.
אבי ישראלי, סמנכ"ל פיתוח עסקים באלקו: "בשנת 2011 המשיכה אלקו החזקות לפתח את הפעילויות של כל החברות הבנות, וראינו במהלכה התרחבות משמעותית, הכוללת את רכישת פעילות אייס על ידי אלקטרה מוצרי צריכה, צמיחה בפעילות אלקטרה בע"מ וכן התרחבות וצמיחה בפעילות ELR" .


פי.סי.חץ