מורשת ירוקה

מורשת ירוקה

התוכנית להעצמת המורשת הלאומית תעביר 4.6 מיליון שקלים לשימור צמחי בר המצויים בסכנת הכחדה

התוכנית להעצמת המורשת הלאומית, שמקדם משרד ראש הממשלה, תעביר 4.6 מיליון שקלים לשימור צמחי בר המצויים בסכנת הכחדה.
הסכום ישמש להקמת מערכת אשר תכלול בין השאר הקמת בנק גנים, גני מקלט ואמצעים נוספים להגנה על מינים נכחדים, לצד שימור של צמחים נדירים וכאלה שניתן למצוא רק בגבולות ישראל באתרם.
המיזם הייחודי יבוצע באמצעות רשות הטבע והגנים בסיוע וועדה מקצועית, הכוללת את אנשי רשות הטבע והגנים, נציגי אקדמיה, בוטניקאים ואנשי אקולוגיה נוספים. ד"ר יהושע שקדי, מדען ראשי של רשות הטבע והגנים: "אנחנו מברכים על ההחלטה לקבל את הצעתנו ולכלול את המגוון הביולוגי בתוכנית העצמת המורשת".


פי.סי.חץ