מסלול עוקף איסור

מסלול עוקף איסור

רשתות החשמל והמזגנים ממשיכות למכור מזגנים שמכירתם נאסרה

 בראשון לינואר 2011 נאסר ייבוא, שיווק ומכירת כ-230 דגמי מזגנים, אשר אינם עומדים בדרישות תקנות מקורות האנרגיה. בדיקה שערכה לאחרונה התוכנית "יהיה בסדר" בגלי צה"ל, העלתה כי למרות שחלפו למעלה מ-20 חודשים מאז נכנסו התקנות לתוקף, שאמורות היו להעלות את רף היעילות האנרגטית של המזגנים בישראל, המזגנים האסורים וזללני האנרגיה ממשיכים להיות משווקים ולהימכר בחלק לא מבוטל מרשתות החשמל והמזגנים בארץ.
תקנות מקורות אנרגיה קובעות מספר קריטריונים: היעילות המינימאלית של מזגנים לפי סוגיהם, דירוג אנרגטי של מזגנים שיעילותם עוברת את היעילות המינימאלית והדרישה לסמן את המזגנים בתווית בהן מצוין הדירוג האנרגטי והיעילות האנרגטית של המזגן. "התקנות תוקנו מתוך מגמה להחליף את מוצרי חשמל דרך סיום מחזור חייהם הטבעי. מדובר במהלך שיחסוך לכולנו באופן מוחשי בכיס, יפחית את צריכת החשמל מבלי לפגוע באיכות החיים ויסייע בשיפור איכות הסביבה", אמר בזמנו שר התשתיות, עוזי לנדאו.
כאמור, למרות הזמן הרב שחלף מאז כניסת האיסור לתוקפו, מצאו תחקירני "יהיה בסדר" כי ברשת שקם אלקטריק מוכרים לפחות שני דגמים מתוך הרשימה השחורה. אצל "אבי סופר" נמכרים לפחות שלושה דגמים אסורים וברשת "מחסני איכות בע"מ" נמצאו ארבעה דגמי מזגנים שאסור למכור.
בתגובה נמסר מרשת אבי סופר כי "לפי מיטב ידיעתנו מתחילת 2011 חל איסור ליבואנים לייבא ולשווק דגמים מסוימים של מזגנים כדי למנוע מלאי חדש של אותם מוצרים. כמובן שרשתות חשמל קמעונאיות שנמצאות עם מלאי של מוצרים אלה, חייבות להמשיך למכור עד גמר המלאי שבידם ובלי לחדש מלאי נוסף".
מרשת שקם אלקטריק, המוכרת לדבריה כ-15 אלף מזגנים בשנה, נמסר כי "ביום שנכנסו לתוקף הדרישות העדכניות של ה-COP (מקדם היעילות האנרגטית), הוסרו דגמי המזגנים שלא עמדו בדרישות מכל קירות התצוגה וניתנה הנחיה מפורשת להפסיק את מכירתם. ככל שנמכרו מזגנים בודדים מהדגמים הקודמים הרי שהדבר נעשה בטעות". 
מרשת "מחסני איכות" נמסר: "מזה כשנה וחצי החברה חדלה משיווק המזגנים הללו. איננו יצרנים או יבואנים, אלא משווקים המתנהלים לפי מלאי חברות המזגנים, ולכן גם אם היינו רוצים ידינו אינה משגת לשיווק דגמים אלה. לידעתכם, שמות דגמים רבים הנאסרו למכירה עדיין קיימים ותחתם משווקים מזגנים אשר עומדים בכל התקנות הדרושות".
ממשרד האנרגיה והמים נמסר בתגובה לפניית "יהיה בסדר": "באחד בינואר 2011 שודרגו התקנות הנוגעות לדירוג אנרגטי של מזגנים, ובאתר האינטרנט של משרד האנרגיה והמים פורסמה רשימת כל המזגנים האסורים ביבוא ובשיווק בארץ. בנוסף, הודיע המשרד ליבואנים וליצרנים המקומיים אילו מבין המזגנים שברשותם אסורים לשיווק, זאת לאחר שהמידע היה בידי היבואנים כשנתיים לפני כניסת התקנות. בפברואר 2012 נכנסו לתוקפן תקנות קנס מינהלי המאפשרות הטלת קנסות על מי שמוכר מכשירים שאינם עומדים בתקנות. המשרד פועל מול משרד האוצר להתקנת מערכת הגבייה שאמורה לטפל בתקנות האלה. אכיפת הנושא מתבצעת בכפוף לכוח האדם הקיים". כלומר, למשרד האנרגיה והמים אין בפועל גוף שיוכל לאכוף את האיסור ויטיל קנסות על מי שעובר על החוק.
*רשימת דגמי המזגנים האסורים ליבוא ומכירה ב:
http://energy.gov.il/Subjects/EnergyConservation/Documents/ACforbidden.pdf.פי.סי.חץ