כוח הריח

כוח הריח

תחנת כוח ייחודית תוקם בקרוב בנחל שורק, שתייצר חשמל נקי מהביוב הזורם בהרי ירושלים

במקביל תאפשר התחנה את המשך שגשוגם של השטחים הירוקים שהתפתחו לאורך הנחל.
נחל שורק הפך בשנים האחרונות לתעלת ביוב פתוחה שבה הוזרמו השפכים של ירושלים. כדי למצוא פתרון לבעיה, החליט גוף בינמשרדי, בראשות משרד האנרגיה והמים, לאגור את השפכים המצטברים ולהזרימם בצינור שבסופו תוקם תחנת כוח הידרואלקטרית.
לפי הערכות תוכל התחנה, המייצרת חשמל מזרם המים, לייצר 10-8 מגוואט חשמל שיכולים לספק את צורכיהן של כ-4500 משפחות. בנוסף, יוקם במקום מתקן להשלמת הטיפול במים ושיפור איכותם


פי.סי.חץ