בי

בי"ס ללא מזגנים

"מערכת תקרה-רצפה קורנת" הותקנה בבי"ס הירוק

בבית ספר הירוק שפתח לאחרונה את שעריו בכפר סבא, אין מזגנים בכיתות. המוסד החינוכי שעלות הקמתו נאמדת על 26 מיליון ₪, מועמד להצטרף למוסדות חינוך בעלי התקן האמריקאי לבנייה ירוקה LEED, בדרגת  גולד המחמירה. 
את מקומם של המזגנים זוללי החשמל מחליפה "מערכת תקרה-רצפה קורנת" המשולבת עם עיבוי גיאותרמי. מערכת האקלום מייצרת תנאי נוחות תרמיים קבועים בדומה לאפקט מערה על-ידי העברת חום האדמה למבנה בחורף וסילוק חום מהמבנה בקיץ. עקרון הפעולה של המערכת הוא הסעת חום בצנרת מים המותקנת ברצפה ובתקרת המבנים ובעובי האדמה. ברצפות מותקנת צנרת פלסטית בקוטר 20 מ”מ המזרימה מים שמסלקים או מספקים אנרגיה למבנים ובאדמה מצוי מחליף החום המורכב מ- 20 קידוחים בעומק  120מטר ובתוכם צנרת פלסטית בקוטר 20 מ”מ ובאורך כולל של כ- 4 קילומטר. 
שיטת אקלום זו מאפשרת לשמור על טמפרטורה קבועה בחלל ולחסוך כ-50% בצריכת האנרגיה בהשוואה למערכות מיזוג קונוונציונלית. כמו-כן נשלטת מערכת האקלום ומבוקרת על-ידי מערכת בקרה ממוחשבת מטיפוס DDC  הכוללת חיישני נוכחות טמפרטורה, לחות, אנתלפיה ו-CO2 .
בכל הפרויקט נעשה שימוש באלמנטים באיכות גבוהה העומדים בתקנים אמריקאיים מחמירים לשימוש בבתי-ספר, כגון שימוש במעטפת בעלת ערכי בידוד תרמי גבוה, גג ירוק, מערכות להספקת אוויר צח לכיתות הלימוד והזרמה החוצה של האוויר הרווי בפחמן דו-חמצני, הצללה, תאורה טבעית, זיגוג איכותי ועוד. בנוסף, הותקנו בבית הספר הירוק מערכות ניטור ובקרה של צריכת המים והחשמל, מערכות איסוף מי מזגנים, הכנה למערכת לטיפול במים אפורים והוטמעה מערכת למיחזור והפרדת אשפה.
בית הספר, שנבנה על ידי חברת אלקטרה בנייה, בשטח של כ-12 דונם, נחשב, לדברי מתכננו אדריכל דוד קנפו, ל"דוגמא לגישת תכנון עדכנית של מבני ציבור בכלל ושל מבני חינוך בפרט, השמה דגש על הקשר החיוני והקיומי בין האדם לסביבה ומצליחה ליצור פרויקט אדריכלי מעורר השראה".


פי.סי.חץ