קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
הכנסות אלקטרה ברבעון עלו בכ- 7.6% לכ-782.5 מיליון שקל

הכנסות אלקטרה ברבעון עלו בכ- 7.6% לכ-782.5 מיליון שקל

הגידול בהכנסות מיוחס בין היתר לעלייה במגזר שירות, אחזקה וסחר, הכולל בין היתר את פעילות המעליות

קבוצת אלקטרה סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2012 עם עליה של כ-7.6% בהכנסותיה לסך של כ-782.5 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של כ-726.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2012 עלה בכ- 18% לכ- 91.6 מיליון שקל לעומת כ- 77.6 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2011. הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ-26.1 מיליון שקל, לעומת כ-30.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 רשמה אלקטרה בע"מ עלייה של כ-8.3% בהכנסותיה לכ-2.29 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 2.12 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי בתקופה הנידונה עלה לכ- 248.5 מיליון שקל ואילו הרווח הנקי הסתכם בכ- 80.7 מיליון שקל, לעומת כ-102.2 מיליון שקל ב-2011. 
הגידול בהכנסות אלקטרה מיוחס בין היתר לעלייה במגזר שירות, אחזקה וסחר, הכולל בין היתר את פעילות המעליות ואת הפעילות בתחום ה-Facility management, שרשם הכנסות של 204.7 מליון שקל, לעומת כ-197.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (עליה של 5%). מגזר זה רשם בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלייה בהכנסות לכ-600.1 מיליון שקל, לעומת כ-571.9 מיליון שקל באותה התקופה אשתקד. 
מגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום, הניב לחברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הכנסות בהיקף של כ- 93.7 מיליון שקל, עלייה חדה לעומת כ- 16.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל, בכ- 1.2 מיליארד שקל, המהווה גידול בהכנסות לעומת התקופה המקבילה שהסתכמו בכ- 1.12 מיליארד שקל. תחום הפרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל הניב לאלקטרה בתשעת החודשים הראשונים של 2012 הכנסות של כ-422.4 מיליון שקל, לעומת כ-439.5 מיליון שקל באותה התקופה ב-2011.
איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה: "אנו פועלים להרחבת מעגל הלקוחות בתחום ה-Facility management. צבר העבודות של אלקטרה המגיע כיום לכ-5.55 מיליארד שקל, מבטיח לנו הכנסות משמעותיות בשנים הקרובות ואת המשך ההתרחבות של הקבוצה, וזאת, בין היתר, בזכות פרויקטי דגל אסטרטגיים כגון עיר הבה"דים".