קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
הממשלה מעודדת הכשרת עובדים מקצועיים בתחום הגז הטבעי

הממשלה מעודדת הכשרת עובדים מקצועיים בתחום הגז הטבעי

המשרדים קוראים למוסדות הכשרה פרטיים וציבוריים ומוסדות להשכלה גבוהה להפעיל מערכי קורסים להכשרת עובדים בתחום תעשיית הגז הטבעי

עוזי אמסילי
בעקבות תגליות הגז הטבעי בים התיכון, הציפייה להרחבה משמעותית של השימוש בגז הטבעי בישראל ופיתוחן של תעשיות חדשות בתחום זה, גבר הצורך בהכשרה והסמכה של כח אדם מיומן, לעיסוקים עתידיים בתחום הגז הטבעי וכן באיתור מוסדות מתאימים אשר יכשירו עובדים שכאלה. בעקבות כך, חברו האגף להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת ורשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והמים, במטרה לעודד הקמת מערך הכשרות בתחום. 
המשרדים קוראים למוסדות הכשרה פרטיים וציבוריים ומוסדות להשכלה גבוהה, אשר מעוניינים בכך, להפעיל מערכי קורסים להכשרת עובדים בתחום תעשיית הגז הטבעי. המוסדות שייבחרו יידרשו להוכיח התקשרות עם גופים בינלאומיים המתמחים בהכשרת כח אדם בתחום הגז הטבעי, ברמות השונות ויכולת להעמיד תנאי לימוד, סדנאות ומעבדות בסטנדרטים בינלאומיים מוכרים. 
לבוגרי הקורסים אשר יעמדו בכל התנאים ודרישות הלימודים העיונים והמעשיים, תוענק תעודה מוכרת על ידי משרד התמ"ת, והם אלו אשר יורשו על ידי משרד האנרגיה והמים לעסוק בגז טבעי במפעלים בישראל.
שני המשרדים סיכמו לשתף פעולה בפיתוח התשתית המקצועית להכשרה, התעדה והסמכת כח אדם בתחום וכן בתכנון וביצוע קורסים להכשרה מקצועית באותם עיסוקים שנקבעו. כמו כן, הוכן נוהל הכרה למוסדות אשר במסגרתו יוכשרו בשלב הראשון: מפעילים (ברמה 1 וברמה 2), מתקינים (ברמה 1 וברמה 2), מפקחים על המערכות ועוד.