קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
המשרד להגנת הסביבה מקדם את החמרת תקני איכות האוויר

המשרד להגנת הסביבה מקדם את החמרת תקני איכות האוויר

עמידה מלאה בתקנים המוצעים תמנע מוות של כ-700 בני אדם בישראל בכל שנה

השר להגנת הסביבה, ח"כ עמיר פרץ, הורה לקדם בדחיפות את סיום כל הליכי החמרת תקני איכות האוויר, הקובעים מהי הרמה המותרת של ריכוז כל מזהם באוויר. התקנים הונחו על שולחן ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ביום כדור הארץ. 
החמרת התקנים באה בד בבד עם חידוש קידום התוכנית הלאומית למניעת זיהום אוויר אשר הוקפאה בשל הבחירות. עמידה מלאה בתקנים המוצעים תמנע מוות של כ-700 בני אדם בישראל בכל שנה, תחסוך מאות אשפוזים בשנה ותצמצם באופן משמעותי את התחלואה במחלות לב וריאה. בנוסף, התועלת, לאור צמצום הנזק הבריאותי, מוערכת בכ-8 מיליארד ₪ לשנה.
לראשונה אף נקבע בישראל תקן לריכוזי חלקיקים קטנים העוברים בדרכי הנשימה (2.5  PM ) הידועים בעולם כאחד ממזהמי האוויר המשפיעים ביותר על בריאות הציבור. התקן שנקבע עבור מזהם זה הוא ערך שנתי של 25 מיקרוגרם חלקיקים למ"ק של אוויר. כיום זהו הממוצע הקיים ברוב אזורי הארץ, מלבד עורקי תחבורה סואנים במיוחד ומרכזי הערים. יש לזכור כי בישראל ישנם ריכוזים גבוהים יחסית לעולם של חלקיקים אלה בשל סופות אבק המגיעות אלינו מצפון אפריקה וזיהום המגיע מחו"ל. 
בנוסף למזהם זה, המשרד השווה את ריכוזי המזהמים המותרים לתקנים המחמירים באירופה ולגבי חנקן דו חמצני וגופרית דו חמצנית אף נבחרו הגבלות מחמירות יותר מאלו הנהוגות באירופה. בעקבות שינוי ההמלצות של הסוכנות האמריקאית להגנה על הסביבה והעלאת הריכוז המותר למתילן כלוריד באוויר, הוחלט בהתייעצות עם משרד הבריאות לאמץ תקן זה גם בארץ. כל התקנים ייכנסו לתוקף בעוד שנתיים ובכך יתאפשר למפעלים הקיימים להיערך על מנת לעמוד בתקנים החדשים. בנוסף, לא תאושר הקמת מפעלים, כבישים, מחצבות ומתקנים נוספים אשר יביאו לחריגה מעבר לתקנים המחמירים. 
התקנים החדשים נקבעו בתום דיונים עם בעלי עניין שונים: משרד הבריאות, משרד האנרגיה והמים, משרד התחבורה, משרד התמ"ת, חברת החשמל, התאחדות התעשיינים, נתיבי ישראל, שלטון מקומי, יחידות סביבתיות ותוך שיתוף מלא עם ארגונים סביבתיים.
"הגנה על האוויר שאנחנו נושמים מתבטאת באופן מיידי בחיי אדם. על מנת לדאוג שהאוויר כאן יהיה נקי יותר, אנו מחמירים אף מעבר לנקבע באירופה את ריכוזי המזהמים באוויר ובנוסף הוריתי לחדש באופן מיידי את קידום התוכנית הלאומית למניעת זיהום אוויר", אמר פרץ.