קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
 מכרז  ליבוא גז נוזלי

מכרז ליבוא גז נוזלי

המכרז הבינלאומי להקמת מתקן הגז הטבעי הנוזלי

הממשלה  תפרסם בימים הקרובים את שלב המיון המוקדם (P.Q) במכרז הבינלאומי להקמת מתקן הגז הטבעי הנוזלי (LNG) - כך מוסר  TheMarker. מדובר במכרז B.O.T להקמת המתקן ולתפעולו במשך 25 שנה תמורת תמלוגים שוטפים תקופתיים שימומנו באמצעות תעריף הולכת הגז.
 
בתום הליך בחינה שנמשך כשנה, הוחלט כי המתקן יהיה ימי - ולא ימוקם על חוף. לפיכך, עלות הקמתו תסתכם בכ-300 מיליון דולר במקום 700 מיליון דולר, והגז יוזרם לחוף באמצעות מקשר ימי. הצוותים המקצועיים מטעם המדינה יבחרו בחודשים הקרובים את אתר המתקן המיועד, והמכרז יפורסם, כנראה, במארס 2010.
דרישות הסף במכרז יכללו ניסיון טכני והוכחת איתנות פיננסית. לא מן הנמנע כי מרבית ההצעות יוגשו על ידי קונסורציומים משותפים לחברות זרות המתמחות בהקמת מתקני LNG, ולחברות קבלן מקומיות.
כפי שפורסם ב-TheMarker, בעקבות תגליות הגז ב"תמר" וב"דלית", המכרז לא יכלול מחויבות לאספקת גז טבעי למשק. לפיכך, המדינה לא תידרש בגיוס חברת החשמל כלקוח מובטח ותעמיד רשת ביטחון בלבד לכיסוי עלויות ההקמה והתפעול השוטף. השימוש במתקן יתאפשר באופן חופשי לכמה יבואנים. הזכיין יוכל לייבא גז טבעי, וכמו כן לגבות דמי תשתית לייבוא גז פרטי מתחרה.
לפני כשנה וחצי החליט הקבינט החברתי-כלכלי כי המדינה תפרסם עד יולי 2009 מכרז בינלאומי להקמת מתקן קליטת LNG והפעלתו במשך 20-30 שנה, מתוך כוונה להפעילו עד 2015. תכלית הקמת המתקן נועדה לאפשר לישראל ערוץ אספקת גז טבעי אסטרטגי שיקנה למשק עצמאות מסוימת, לנוכח התלות בשני ספקי גז פרטיים: EMG המצרית ושותפות "תמר". החל ב-2015 צפוי המשק הישראלי לצרוך כ-10-12 BCM גז טבעי מדי שנה, שיהווה כ-40% מתשומות ייצור החשמל בישראל.