קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
תחרויות של  מכוניות ירוקות

תחרויות של מכוניות ירוקות

מהר אך גם ירוק – זו הסיסמה בה מתכננים לקיים יותר ויותר תחרויות של מכוניות

מהר אך גם ירוק – זו הסיסמה בה מתכננים לקיים יותר ויותר תחרויות של מכוניות. הן כבר זכו לשם "התחרויות הירוקות" כאשר המשתתפים יתחייבו להשתמש בדלק נקי שאינו מזהם אוויר וסביבה, כמו גם מנועים יעילים יותר.
ג'ון גלן, מנהל בסוכנות להגנת הסביבה (EPA) הציג את הקונספט החדש בוועידה של ארגון "כימיה והנדסה ירוקות" שנערכה בארה"ב. עם זאת, הודגש כי אין פירוש הדבר לוותר על אלמנט המהירות, והכוונה היא להוכיח כי ניתן לנהוג מהר יותר במכוניות המזהמות הרבה פחות.