קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
קנסות כספיים לחברת החשמל

קנסות כספיים לחברת החשמל

יופחתו כספים בגין אי עמידה בלוחות הזמנים ליישום תוכנית החירום

 
 
 
      |   
יופחתו כספים לחברת החשמל בגין אי עמידה בלוחות הזמנים ליישום תוכנית החירום. תעריפי החשמל יופחתו בקצב הולך
וגדל ככל שחברת החשמל תמשיך בעיכובים. מליאת הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל החליטה לנכות כספים לחברת החשמל, שעשויה להביא להפחתה בתעריפי החשמל, וזאת בגין האיחור בלוחות הזמנים להקמת תחנות הכוח בתכנית החירום.

המליאה החליטה עוד כי אם הפיגור בלוחות הזמנים להקמת התחנות במסגרת תוכנית החירום, יהיה מעבר לשישה חודשים,
יוכפל קצב הקטנת הכפים המוכרים לחברת החשמל בגין כל חודש איחור. ובנוסף, באם הפיגור בלוחות הזמנים יימשך מעל
כשנה, לגבי כל אחת מחמש תחנות היצור בתכנית החירום – יופסק מימון תכנית החירום בחלק היחסי של כל תחנה ויוחזר
לציבור.

על פי ההחלטה, על כל חודש חריגה בתוכנית הפיתוח (יולי 2009), של כל אחת משתי טורבינות הגז המוקמות
כעת ברמת חובב ואמורות היו לספק חשמל בקיץ 2009, ינוכה מהעלות המוכרת לחברת החשמל סכום חודשי של 5 מיליון ₪.
החל מינואר 2010 יוכפל הסכום החודשי ל-10 מליון שקלים לכל חודש עיכוב ואיחור.