קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
בעיות נזילות בחברת החשמל

בעיות נזילות בחברת החשמל

תאלץ לגיס שוב מקורות כספיים לקראת סוף השנה

חברת הדירוג S&P מעלות הותירה את דירוג האג"ח של חברת החשמל על AA, אך הותירה את האג"ח ברשימת מעקב עם השלכות שליליות. זאת, שלושה חודשים לאחר שהורידה את דירוג החברה בדרגה אחת, מ-AA פלוס ל-AA, והעירה כי הוא עלול לרדת שוב.

ב-S&P מעלות מציינים כי הישארותה של חברת החשמל ברשימת המעקב משקפת את נזילותה הנמוכה יחסית, שעלולה להקשות על יכולתה לממן את צרכיה השוטפים, וכן את חוסר הוודאות בנוגע לבסיס התעריפים החדש וחוסר השקט הארגוני בחברה. עוד אומרים במעלות כי ברבעון הקרוב ישובו ויבחנו את הצעדים שיינקטו בידי החברה להגדלת נזילותה. בחברת הדירוג מציינים לחיוב את הסכמת קרן הפנסיה של העובדים (כ.פ.י) להקטין ב-250 מיליון דולר את דרישתה לכיסוי גירעון אקטוארי בסך 1.1 מיליארד דולר. זאת, נוסף על טענת החברה כי התחייבויותיה לקרן הפנסיה נדחו מהרבעון האחרון של 2009 לאמצע 2010, וכי במהלך החודשים הקרובים תושג הסכמה לפריסת הגירעון האקטוארי על פני עשר שנים.

ואולם לדברי האנליסט אלעד זלסקו, נזילותה של החברה עודנה חלשה יחסית. זאת לנוכח תוכנית השקעות בהיקף 3.6 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות; תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת; אי קיומן של מסגרות אשראי מובטחות; ומדיניות פיננסית אגרסיווית.

עוד טוענים בחברה, כי החתימה על גיוס מסגרת אשראי בסך 185 מיליון יורו מהבנקים הגרמניים לצורך מימון תוכנית החירום למשק החשמל, ויתרות מזומן בסך 800 מיליון דולר (נכון לסוף מאי) - יאפשרו את מימון צורכי החברה עד לאמצע 2010. זאת בהנחה שההתחייבויות לפנסיה ייפרסו.

עם זאת, במעלות מאמינים כי הצורך לשמור על יתרת מזומן מינימלית יחייב את החברה לגייס כספים כבר ברבעון האחרון של 2009.