קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
המדינה תגבה את יצרני החשמל הפרטיים:

המדינה תגבה את יצרני החשמל הפרטיים:

התקדמות משמעותית בדרך להאצת התחרות והגברת כושר הייצור במשק החשמל

 

 
כושר ייצור החשמל יגדל והתעריפים יפחתו 
בממשלה מעריכים כי ב-3 השנים הקרובות יוקמו תחנות בהספק של כ-2000 מגה-ואט
 
בהמשך לתיקוני החקיקה שאושרו במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, שר האוצר, יובל שטייניץ ושר התשתיות הלאומיות עוזי לנדאו, אישרו אמש מתווה שפותר באופן מהותי את החסם להקמת תחנות כח פרטיות כמענה לצרכי הפיתוח של משק החשמל הישראלי. לפי המתווה שגיבשו מנכ"ל משרד האוצר, ירום אריאב, ראש אגף התקציבים, אודי ניסן והחשב הכללי, שוקי אורן, יחד עם מנכ"ל משרד התשתיות, שאול צמח, המדינה תגבה תשלומים ליצרני החשמל הפרטיים במקרה בו מנהל המערכת לא יעמוד בהתחייבות להעביר את התשלומים. כמנוע להאצת המשק ההסדר יינתן רק לחברות שיבצעו סגירה פיננסית במהלך השנתיים וחצי הקרובות.
 
יש לציין כי התחייבות זו של המדינה לפרוע את התשלומים ליצרני החשמל הפרטיים אינה גורעת מחובת חברת החשמל לבצע את כל התשלומים לפי קביעת רשות החשמל, ואין בכך כדי לפטור אותה מכל סעד או תביעה כנגדו, בגין אי העברת התשלומים.
 
גיבוי זה של המדינה יסלול את הדרך ליצרני החשמל הפרטיים לקבל מימון בנקאי לצורך הקמת תחנות הכוח הפרטיות, הן בטכנולוגיות הקונבנציונליות והן באנרגיות חלופיות. במשרדי הממשלה מעריכים כי בשלוש השנים הקרובות יוקמו תחנות בהספק של לפחות 2000 מגה-ואט. כמות שתסייע לפתור את בעיות החשמל של המשק הישראלי. בנוסף מדובר בצעד דרמטי ביכולת להחדיר אנרגיות חלופיות למשק החשמל בהיקף משמעותי, בהתאם ליעדי הממשלה.
לדברי שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ:" ייצור חשמל בכמויות אלו על ידי היצרנים הפרטיים תאפשר את הגברת ההשקעות והאצת הצמיחה במשק, באופן מיידי, תוך הגברת האמינות של מערכת החשמל ואף תאפשר בעתיד להפחית את תעריפי החשמל לצרכנים העסקיים והפרטיים."
 
שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו אמר: "כבר תקופה ארוכה אנחנו עמלים במשרד התשתיות הלאומיות להכין את הקרקע לכניסתם של היצרנים הפרטיים ואני שמח לבשר שהמאמצים הללו נשאו פרי. כעת, משהונחו אבני היסוד לכניסה נוחה של יצרנים פרטיים למשק החשמל, כל שנותר הוא לקרוא ליצרנים הפרטיים: בואו לעבוד! על-מנת שלישראל יהיה בסיס איתן, ועתיד ירוק ובטוח לצמיחה ולשגשוג".
 
לדברי מנכ"ל משרד האוצר, ירום אריאב: "מדובר בצעד חשוב, המשנה סדרי בראשית במשק החשמל. המהלך מביא ליצירת תשתית של ודאות בהקמת יצרני החשמל הפרטיים. המדינה לוקחת על עצמה מחויבות כלכלית על מנת לקדם השקעות משמעותיות בטווח המיידי תוך עידוד יזמות פרטית לייצור חשמל במדינת ישראל וזאת תוך מתן הגנת ינוקא לשחקנים החדשים במשק חשוב זה שהתפתחות שלו היא קריטית להמשך התפתחות הכלכלה הישראלית"
 
הממונה על התקציבים, אודי ניסן: "מדובר באבן דרך ראשונה בחשיבותה במסגרת הרפורמה במשק החשמל, התנאים להקמתם של יצרני חשמל פרטיים משמעותיים הונחו ועוגנו, ויש להמשיך בנחישות להשלמת השינוי המבני המלא במשק החשמל."
 
החשב הכללי במשרד האוצר, שוקי אורן: " אנחנו מעריכים כי בתוך מספר שנים קרוב ל- 20% מייצור החשמל במדינת ישראל יתבצע על ידי גופים פרטיים. כך, חלק מהותי מהחשמל ייוצר בישראל על ידי גופים פרטיים, תעריפי החשמל יוזלו".