קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
תשובה לניצולת הנמוכה יחסית של הקולטים הסטנדרטים

תשובה לניצולת הנמוכה יחסית של הקולטים הסטנדרטים

ניתן להגדיל בעשרות אחוזים את הניצולת של אנרגיית השמש

אחת הבעיות המרכזיות בניצול אנרגיית השמש היא הניצולת הנמוכה יחסית של הקולטים הסטנדרטיים הקיימים. החברה הישראלית CNC פיתחה תשובה לבעיה זו.
רפי בס, מנכ"ל החברה, מסר כי הוכח שניתן להגדיל בעשרות אחוזים את הניצולת של אנרגיית השמש על ידי הטיית הקולטים לאורך היום ובהתאם לעונות, לכיוון מרכז השמש. בשעה שבשולי השמש גובה החום הוא 6,000 מעלות בלבד, במרכזה הוא מגיע ל-20 מיליון מעלות צלסיוס. כל אי התאמה של זווית הקולטים אפילו במאית מעלה, פוגעת בנצילות הקליטה. בהתאם למודל המתמטי שפותח והמנוע המיישם מודל זה, תושג מהפכה בניצולת ובכדאיות ההקמה של מתקני אנרגיה סולארית, שכיום כדאיותן נופלת מזו של השימוש בדלק פוסילי רגיל, אמר רפי בס.