קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
דרישה לדחות את מועד פינוי מתקן גז

דרישה לדחות את מועד פינוי מתקן גז

כדי למנוע פגיעה בצרכני הגפ"מ ובציבור הרחב ולמנוע פיטורי עובדים

 
 
נאוה סלע, יו"ר ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים פנתה בבקשה לשר התשתיות הלאומיות, עוזי לנדאו ולשר להגנת הסביבה, גלעד ארדן – לפעול לדחיית מועד פינוי מתקן הגז בבאר-שבע לשנה וחצי לפחות, זאת כדי לתת אפשרות להעתיק את מתקן הגז למקום אחר ולמנוע פגיעה בצרכני הגפ"מ, בציבור הרחב ולמנוע פיטורי עובדים.
 
במכתב אל לנדאו וארדן, טוענת יו"ר ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים, כי מתקן הגפ"מ (גז פחמימני מעובה) בבאר-שבע, שחברות הגז פז-גז ואמישרגז – קיבלו (ב-19 ביולי 2009) דרישה לפינויו עד ל-26 ביולי 2009, הינו המתקן היחיד המתאים לאחסון גז ללא ריח, המשמש מפעלי תעשייה רבים.
 
משמעות יישום החלטה זו, דהיינו פינוי מיידי של מתקן הגז, טוענת סלע משמעותה סגירת קווי יצור של חלק ממוצרי חברות הגז פז-גז ואמישרגז ופיטורי עשרות עובדים, כתוצאה מכך. כל זאת על רקע המשבר הכלכלי.
 
יו"ר ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים מציינת, כי   ההחלטה על סגירת קו הייצור בעקבות היעדר הגז אינה הפיכה. שכן לאחר סגירתו ייכנסו יבואנים לשוק וחדירה מחודשת של היצרנים המקומיים תהיה משימה קשה ביותר.
 
 
עוד טוענת סלע במכתבה לשר התעשיות ולשר להגנת הסביבה כי סגירת חוות הגז בבאר-שבע תחמיר את הקושי הקיים בזמינות הגפ"מ. זאת בעקבות העובדה כי במשק קיים כיום מחסור באתרי אחסון וייבוא גפ"מ, דבר הגורם לעליית מחיר הגפ"מ לצרכנים.
 
יו"ר ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים טוענת במכתבה כי סגירת מתקן הגז בבאר-שבע יפגע גם בציבור הרחב, זאת בעקבות העובדה, שהגז משמש את החברות, בין השאר, לייצר מרססים שונים, כגון קוטלי חרקים. היעדר מוצרים אלה בשווקים, יגרום לפגיעה בציבור הרחב, בפרט בתקופת הקיץ, המהווה תקופה שיא לביקוש למרססים בשל ריבוי של חרקים, טוענת סלע.
 
סלע מציינת, כי סוגיית קרבת מתקן הגז בבאר-שבע לאזורי מסחר, אינה חדשה וכי התאחדות התעשיינים אף פנתה בעניין זה כבר לפני יותר משנה, על מנת שמשרדי הממשלה ימצאו פתרון לסוגייה זו. דבר שלצערנו לא קרה.