קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
חסכון על ידי אגירה שאובה

חסכון על ידי אגירה שאובה

פעולתו של פרוייקט מסוג זה יכולה להיעשות במחזורי פעולה שונים

תועלות ממתקן אגירה שאובה למערכת החשמל
 
 
1
רקע

 
רמת הביקוש לחשמל משתנה מאוד במשך היממה ומאופיינת בעומסים גבוהים במשך שעות היום, לעומת שפל בביקוש במשך שעות הלילה. הספקת כל הדרישה לחשמל בשעות של עומס גבוהה מחייבת הפעלה של אמצעי ייצור פחות יעילים ו/או הפועלים בדלק פוסילי, אשר גורמים להגדלת עלות ייצור החשמל ולעלייה בפליטות.
תחנת אגירה שאובה מהווה פתרון למצב לעיל כאשר עודף כושר הייצור הזול יחסית בשעות השפל מנוצל לשאיבת מים ממאגר תחתון למאגר עליון ומים אלה מופלים בחזרה בשעות של עומס גבוה מן המאגר העליון למאגר התחתון ומייצרים חשמל.
פעולתו של פרוייקט מסוג זה יכולה להיעשות במחזורי פעולה שונים. מחזור פעולה יומי: שאיבה בשעות שפל בביקוש, בדרך כלל במשך הלילה, ייצור חשמל בשעות שיא במשך היום.
מחזור פעולה שבועי: שאיבה בשעות שפל במשך הלילה וגם במשך סוף השבוע, ייצור חשמל בשעות שיא במשך היום.
בנוסף למחזורים אלו, מתרחשים במשך כל יום עשרות מעברים ממצב של ייצור חשמל למצב של צריכת חשמל. מעברים אלו נעשים כדי לאפשר ליחידות שבתחנות הכח שבמערכת לייצר חשמל באופן יציב וקבוע עד כמה ששניתן וזאת במטרה למנוע תנודתיות בהפעלת יחידות אלה.
בגלל יכולת התגובה המהירה של מתקן "אגירה השאובה", יש אפשרות לבצע במהירות מעברים בין ייצור חשמל לבין צריכה, ובכך לעקוב אחר השינויים אשר מתרחשים כל הזמן בביקוש לחשמל על ידי הצרכנים.

2
פירוט התועלת

בנוסף לתועלות מאגירה שאובה אשר מקורן בהספקת חשמל בשיא הביקוש, מדחיית הקמת אמצעי ייצור חדשים ומחסכון בהוצאות משתנות (דלק + מרכיב משתנה של תפעול ואחזקה) המתקבלות מיישור עקום הביקוש (תוך ניצול הפרשי עלויות הייצור השוליות לאורך שעות היממה) קיימות התועלות הדינאמיות הבאות:
 
 
1)
חסכון בהוצאות דלק ובמרכיב המשתנה של התפעול והאחזקה כתוצאה משיפור במדיניות הקצאת היחידות לתפעול ( Unit Commitment).
 
2)
חסכון בהוצאות דלק הנובע מהקטנת העתודה הסובבת (עתודה הניתנת למימוש באופן מיידי במקרה של נפילה בכושר ייצור ואשר מאפרת מעקב ומענה שוטף לגידול בביקוש) הנדרשת מהיחידות התרמיות.
 
3)
חסכון כתוצאה מצמצום משמעותי בהפעלת היחידות התרמיות בהספק נמוך מההספק האופטימאלי.
 
4)
חסכון בהוצאות דלק כתוצאה מהקטנת מספר ההתנעות של יחידות תרמיות כתוצאה משיפור יכולת המעקב אחר העומס בעזרת מתקן אגירה שאובה.
 
5)
הארכת חיים של יחידות הייצור על ידי הקטנת מספר ההפסקות וההתנעות.
 
6)
חסכון בהוצאות דלק ביחידות תרמיות כתוצאה מתרומת מתקן האגירה השאובה לויסות התדר והמתח במערכת.
 
7)
חסכון משיפור יכולת ויסות מתח והעברת ההספקים.
 
8)
חסכון מהקטנת מספר דקות אי הספקה (במערכת הכוללת אגירה שאובה) כתוצאה מהקטנת זמן החזרת המתח במקרה של עלטה כללית.
 
9)
תועלות כתוצאה משינויים בשיקולי תכנון מערכת החשמל והוספת תחנות כח עתידיות (כתוצאה משילוב אגירה שאובה).
 
10)
תועלות מיכולת משופרת של יישור פרופיל צריכת הגז.
 
11)
שילוב אגירה שאובה במערכת הייצור יאפשר בעתיד הספקת הגז עם SWING קטן יותר (תוך השגת מחיר נמוך יותר של גז טבעי).