קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
 תקנות יעילות אנרגטית בתוקף בענף המיזוג

תקנות יעילות אנרגטית בתוקף בענף המיזוג

נועדו להגדיל את החסכון באנרגיה ולעודד את הציבור לרכוש מערכות מיזוג אוויר בעלות יעילות אנרגטיתתקנות מקורות אנרגיה שנכנסו לתוקף בראשון ליולי, נועדו להגדיל את החסכון באנרגיה ולעודד את הציבור לרכוש מערכות מיזוג אוויר בעלות יעילות אנרגטית גבוהה, אולם המציאות מלמדת כי הענף והצרכנים כאחד אינם מודעים לכניסתן.
התקנות החדשות העוסקות ביעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים, מתייחסות בעיקר להעלאת מקדם היעילות- COP. מקדם היעילות הנו היחס בין תפוקת המזגן להספק המזגן. ככל שמקדם היעילות גדול יותר, "נצילות" המזגן גבוהה יותר.
התקנות שנכנסו זה עתה לתוקף, אוסרות במפורש מכירת מזגנים חדשים שאינם עומדים בקריטריון היעילות החדש: מ-2.7 עד ל-3 COP ל-3-3.3 COP, בהתאם לגודל המזגן. כתוצאה מכך, נאסר שיווקם של מספר דגמים של כל יצרן ויבואן מזגנים אלא שבדיקת "ידיעות אחרונות" מלמדת כי חנויות מזגנים פרטיות ומתקינים שונים המרכזים כ-40% ממכירות המזגנים בישראל, עדיין מציעים למכירה את המזגנים שמכירתם נאסרה. למעשה, אפילו בחלק מסניפי הרשתות שררה אי בהירות בימים הראשונים לכניסת התקנות ודווח כי נרשמה עלייה של 12%-3% במחירי המחירון, תלוי בחברות, במחירי אותם מזגנים העומדים בתקנות החדשות וכי אספקתם תתבצע באופן מדורג כיוון שאינם במלאי באופן מלא.
כזכור, התקנות החדשות היו אמורות להיכנס לתוקפן עוד ב-1 בינואר השנה, אולם בלחץ היבואנים עוכב המהלך. נודע כי חלק מהיבואנים ניצלו את תוספת הזמן שניתנה להם כדי להיפטר מהמלאים הקיימים וכי כעת השוק מוצף במזגנים שאינם עומדים בתקנות החדשות. רשימת המזגנים המורשים בשיווק מופיעה באתר המשרד לתשתיות לאומיות.