קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
נחתמו התקנות לייצור חשמל פרטי

נחתמו התקנות לייצור חשמל פרטי

התקנות המהוות חלק מהותי מההסדרה של ייצור חשמל מתחנות כוח שייבנו ע"י הסקטור הפרטי

השבוע  חתם שר התשתיות הלאומיות עוזי לנדאו על התקנות המהוות חלק מהותי מההסדרה של ייצור חשמל מתחנות כוח שייבנו ע"י הסקטור הפרטי.
 
בחודשיים האחרונים עמל משרד התשתיות הלאומיות על השלמת התקנות, במקביל לעבודת רשות החשמל על הסדרת אמות המידה תומכות המימון, שנועדו, במשולב,  לאפשר קידום הקמת תחנות כוח פרטיות בישראל.
 
שר התשתיות הלאומיות ברך על עבודת הצוות המקצועי של המשרד, אותו הוביל מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, מר שאול צמח, והבהיר כי מדובר ביעד חשוב המצוי בסמכות ובאחריות משרד התשתיות הלאומיות להסרת חסמים ולקידום היוזמה הפרטית תוך שילוב של יצרני חשמל פרטיים במשק.
 
עם חתימת השר, השלים משרד התשתיות את חלקו בעמידה ביעד שהוגדר בהחלטת הממשלה מחודש מאי 2009, בדבר עדכון התקנות, כחלק מהשלמת הרגולציה והסרת החסמים במשק החשמל עד ל-1 באוגוסט.