קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
גובר המאבק נגד תחנת הפחם באשקלון

גובר המאבק נגד תחנת הפחם באשקלון

"ישראל מפרה הסכמים בינלאומיים למניעת זיהום אוויר"

                                              
הפורום הישראלי לאנרגיה בדו"ח הבוחן את נחיצות תחנת הכוח באשקלון:
 כותבי הדו"ח: הנתונים מלמדים כי אין צורך בתחנת הכוח באשקלון ובנייתה עלולה ליצור בזבוז גדול של כספי ציבור. התחנה הפחמית עלולה לא להיות מופעלת לעולם.
 
דו"ח מיוחד של הפורום הישראלי לאנרגיה אשר פורסם היום (10.8) קובע כי לאור המגבלות אשר יוטלו על ישראל בנושא פליטות פחמן במסגרת ועידת קופנהגן בסוף 2009, ולאור גילויי הגז האחרונים, אין צורך בהקמת תחנת הכוח באשקלון (תחנת הכוח D) ותחנות נוספות (E). הדו"ח, הנערך על ידי ד"ר שחר דולב, מתריע כי במידה ותוקם תחנת הכוח הפחמית באשקלון, יגיע בשנת 2020 סך ייצור החשמל במדינת ישראל לכדי 86 מיליארד קילו ואט לשעה (קוט"ש). פליטות הפחמן בשנה זו יהיו 61 מיליון טון CO2e, שהם כ-41% מעל מגבלות הפליטה המינימאליות אשר צפויות להיות מוטלות על ישראל בועידת קופנהגן.
 
לקראת ועידת קופנהגן בדצמבר 2009, וההכרה כי ישראל תיאלץ בקרוב להפחית את פליטת גזי החממה, בוחן הדו"ח של הפורום הישראלי לאנרגיה מחדש את מדיניות האנרגיה בישראל ובודק באם היא מתאימה למצב החדש שנוצר. מומחים מעריכים כי על ישראל יוטל לצמצם 20% מפליטות הפחמן עד שנת 2020 ביחס לשנת 2000, בכפוף לגידול באוכלוסייה. יעד זה מיתרגם לפליטה של 43.2 מיליון טון CO2e. התעלמות ממגבלה זו תגרור השפעות משמעותיות על הכלכלה הישראלית כגון מיסי פחמן ומגבלות סחר, ולכן ברור כי מדינת ישראל צפויה להשקיע מאמצים רבים בעמידה ביעדים. כותבי הדוח מראים כי הפעלת תחנת הכוח תעלה את כמות פליטת הפחמן מעבר לרף אליו ישראל תצטרך להתכנס ולכן הפעלתה של התחנה עתידה לעלות לישראל בקנסות ורבים ובבזבוז כספים. מאידך בניית התחנה ללא הפעלתה, על מנת להימנע מקנסות כבדים, תהווה בזבוז כספים רב לאור עלויות בנייתה התחנה הכבדות.
 
הדו"ח ממליץ לאור אי הודאות האופפת את תוצאות ועידת קופנהגן והתוצאות הצפויות בה, כי יש לדחות את הצעדים הבלתי הפיכים להקמת יחידות הייצור החדשות עד לאחר כניסת הסכמי קופהנגן ליישום בשנת 2012. כותבי הדו"ח סבורים כי ניתן יהיה להמשיך בבניית התחנות הפחמיות, במידה ועדיין יהיה בהן צורך,  תוך התבססות בתקופת הדחייה על תגליות הגז בשדות תמר ודלית לצורך ייצור חשמל, השקעה משמעותית בהתייעלות אנרגטית והחדרת אנרגיות מתחדשות בתהליך ייצור החשמל.
 
ד"ר שחר דולב, עורך הדו"ח, הפורום הישראלי לאנרגיה: "התייחסות רצינית לתהליך הבינלאומי מובילה למסקנה כי לא יהיה צורך בתוספת כושר הייצור של התחנות הפחמיות D ו-E. למעשה, בבניית תחנת הכוח הפחמית משדרת ישראל לעולם כי היא אינה מתכוונת לצמצם את פליטת גזי החממה והיא אינה מתכוונת לעמוד ביעדים אשר יוקצו לה בועידת קופנהגן בסוף השנה. נכון יהיה, לדעתנו, לא לקבל החלטות שאינן הפיכות לגבי הקמת תחנת הכוח הפחמית באשקלון עד בירור התמונה".
 
יעל כהן פארן, מנכ"ל הפורום הישראלי לאנרגיה: "את הכספים המיועדים להקמת תחנת הכח הפחמית יש להשקיע בתכניות להתייעלות אנרגטית, ובכך ניתן לייתר את הצורך בתחנה תוך הפחתת פליטות משמעותית. יש לרכז מאמץ בהשגת יעדי הממשלה להתייעלות אנרגטית של 20% עד 2020, אשר יביאו את ישראל ליעדי ההפחתה אליהם תהיה מחויבת".