קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
מחירי הדלק משפיעים על קווי הספנות

מחירי הדלק משפיעים על קווי הספנות

מתבטאים בעיקר בהארכת מסלול ההפלגה על ידי הימנעות ממעבר בתעלת סואץ

מחירי הדלק גורמים לשינויים משמעותיים בבחירת מסלולי ההפלגה של חברות הספנות המתבטאים בעיקר בהארכת מסלול ההפלגה על ידי הימנעות ממעבר בתעלת סואץ.

בעיקבות עלייה מחודשת במחירי הדלק החליטה חברת MSC לחזור ולעבור בתעלת סואץ אחרי שקודם לכן בקו מאירופה למזרח הרחוק הקיפה את יבשת אפריקה ונמנעה מהמעבר בתעלה.
החל מתחילת שנת 2009 הוכפל שוב מחיר הדלק והגיע ל-400$ לטון. קווים שנוקבים במחיר כולל למכולה לא יכלו לקבל פיצוי לעליית מחירי הדלק
ונכנסו להפסדים בגין. לקראת יולי החליטו המפעילים לישם היטל דלק בגובה של בין 286$ ו-419$ לTEU.
הפלגה מסביב לכיף התקווה הטובה מאריכה את מסלול ההפלגה בכ-3,400 מיילים ימיים ותוספת עלות הדלק גבוהה מדמי המעבר בתעלה
לאניות מכולה גדולות העומדים על כ-600,000$.
            *