קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
שיעור גופרית גבוה התגלה בתחנת דלק

שיעור גופרית גבוה התגלה בתחנת דלק

המשרד להגנת הסביבה מפעיל ביקורת מואצת של פתע בתחנות הדלק ברחבי המדינה. בתולך כך נמסר כי

המשרד להגנת הסביבה מפעיל ביקורת מואצת של פתע בתחנות הדלק ברחבי המדינה.

בתוך כך נמסר כי בביקורת פתע שביצע השבוע משרד התשתיות בתחנת הדלק "דלקנית" תמרה, נלקחה דגימת סולר מהתחנה למבדקה כימית בה נתגלה כי הכילה שיעור גופרית חריג הגבוהה במעל לפי 20 מהמותר בתקן (209 מ"ג/ק"ג במקום 10 בלבד לפי התקן) המזיקה למנוע הרכב ומזהמת את הסביבה.
 
בהתאם לממצאים נמסרה לבעלים ולמנהל התחנה הודעה כי על פי הוראות החוק להפעלת מנועים ודלק התשס"ח 2008 (הגברת האכיפה) הם נדרשים לפעול כדלקמן:
  1. הפסקה מיידית של מכירת הסולר בתחנה.
  2. ריקון מלאי הסולר בתחנה ופינויו לאשפרה בבית הזיקוק.
  3. הזמנת מלאי סולר חדש.
 
כמו כן הודיע משרד התשתיות לבעלי התחנה כי חידוש מכירת הסולר יתאפשר רק בתום בדיקה נוספת של איכות הסולר החדש ובתנאי שיעמוד בדרישות התקן.
 
לפי נוהל המשרד שם התחנה יפורסם ברשימת תחנות הדלק בהן נמצא דלק שאינו עומד בדרישות התקן למשך 6 חודשים. נגד התחנה תפתח חקירה.