קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
לקראת אישור עסקת רכש גז ענקית

לקראת אישור עסקת רכש גז ענקית

בחברת החשמל מצפים לקבלת אישור מן הממשלה לאחת מהתקשרויות הרכש הגדולות ביותר בתולדות החברה

בחברת החשמל מצפים לקבלת אישור מן הממשלה לאחת מהתקשרויות הרכש הגדולות ביותר בתולדות החברה.
לפני זמן קצר אישרה ועדת המכרזים של דירקטוריון חברת החשמל כי חברת החשמל תרכוש כמויות גז נוספות מקבוצתים תטיס   (בשליטת יצחק תשובה).

 
ועדת המכרזים בראשות יצחק אלישיב, אישרה את ההתקשרות עם קבוצת ים תטיס לאספקת כמות נוספת של גז טבעי, בהיקף שנתי של 1 מיליארד מטר מעוקב (BCM) לחומש הקרוב.
 
הערך הכולל של ההתקשרות הוא כמיליארד דולר.
 
חברת החשמל וקבוצת ים-תטיס מקיימים דיונים על מנת להשלים את יתר פרטי ההסכם. ההסכם ייכנס לתוקף רק לאחר אישור הגורמים הרלבנטיים, לרבות אישור הממשלה, ככל שיידרש, כמקובל בחברות ממשלתיות.