קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
אחריות סביבתית - כלי אסטרטגי לזיהוי סיכונים וניהול נכון

אחריות סביבתית - כלי אסטרטגי לזיהוי סיכונים וניהול נכון

מנהליםמעצם תפקידם, מנהלים לא רק את הנעשה בתחומי הארגון אלא מתחייבים להעניק מבט כולל לכל מסלול הזרימה

 
 
מאת: ליעד אורתר (liado@b-yond.biz )
מנכ"ל משותף ויועץ סביבתי, ביונד ביזנס בע"מ
 
בימים אלו של משבר כלכלי שוררת מעל המשק הישראלי והעולמי עננה כבדה של אי ודאות. עננה זו גורמת לכך כי רבים מהעסקים מצמצמים את פעילותם, מקטינים היקפי התקשרות עם ספקים ויועצים ואוגרים מזומנים לימים קשים יותר...מתוך תקווה שאלו לא יגיעו. פעילות זו היא במהותה התנהלות עסקית מתוך רצון לצמצם סיכונים. מאגרי המזומנים נתפסים ע"י המנהלים כדרך הפיננסית הטובה ביותר להתמודד עם אי הודאות הכלכלית ועם האפשרות להמשך צמצום הפעילות. אכן זוהי דרך מומלצת אחת לזיהוי וניהול סיכונים אך היא בוודאי אינה הבלעדית.  
 
ניהול סיכונים מתוך גישה של מנהלי רכש הינה תפיסה מורכבת כי בעיקרה היא עוסקת ביכולת הזיהוי של נזקים ועלויות פוטנציאליים היכולים להיגרם לעסק שלא בתחומיו. מנהלי שרשרת ההספקה, מעצם תפקידם, מנהלים לא רק את הנעשה בתחומי הארגון או המפעל אלא מתחייבים להעניק מבט כולל לכל מסלול הזרימה של ההספקה, במעלה ובמורד הזרם.
 
התנהלות זו היא התנהלות מורכבת אשר בסופה יכולה לייצר הערכה מושכלת של הספק או הלקוח אל מול סט קריטריונים מסוים הנקבע עפ"י ההעדפה של החברה.נושאי האחריות החברתית-סביבתית באם ישולבו באופן מושכל אל תוך מערכי הניהול וההערכה של ספקים יכולים לחשוף זוויות ביצוע חדשות וגלות סיכונים אשר עד כה היה קושי רב בזיהויים.
 
אחריות חברתית-סביבתית (תאגידית) הינה למעשה שם קוד כוללני למערכת ניהול מתקדמת היודעת לשלב, יחד עם התועלות הכלכליות, את התועלות (או ההשפעות) הסביבתיות והחברתיות של העסק. שילוב מושכל ונכון של ניהול אחריות חברתית-סביבתית מייצר את מה שמכונה הקו התחתון המשולש (Triple Bottom Line). זהו תחום רחב המתפתח כל העת אך בהקשר של רכש ושרשרת הספקה הכוונה היא ליצירת ההבנה הבסיסית שתחום ההשפעות שלנו חורג מתחום החברה או המפעל עצמו כי אנו בעלי השפעה רבה גם על הלקוחות והספקים שלנו. כמובן שהדבר זהה גם ההיפך, אם אחד הספקים שלנו הוא בעל השפעה שלילית על איכות הסביבה והוא אינו עושה דבר על מנת לתקן או לצמצם השפעות אלו הרי הסיכון שבו הוא נמצא אינו רק הסיכון האישי שלו ושל נושאי המשרה בתאגיד האמור אלא גם שלנו כלקוחות של אותו עסק פוגעני.
 
ההוספה של מדדי ביצוע חברתיים-סביבתיים אל תוך מערכי הניהול וההערכה של ספקים מהווה כלי אסטרטגי לזיהוי וניהול סיכונים ובל נשכח...היא גם משרת מטרה ערכית ראשונה במעלה והיא היישום בפועל של ערכי הקיימות (Sustainability) והיכולת שלנו להשאיר לדורות שאחרינו עולם לא פחות טוב מזה שאנו קבלנו מהורינו.